Číslo paragrafu: 1951

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: POVOLÁNÍ ČLOVĚKA: ŽIVOT V DUCHU
Kapitola: BOŽÍ SPÁSA: ZÁKON A MILOST
Článek:MRAVNÍ ZÁKON
Zákon je pravidlo chování vydané příslušnou autoritou vzhledem k obecnému blahu. Mravní zákon předpokládá rozumný řád stanovený mezi tvory mocí, moudrostí a dobrotou Stvořitele pro jejich blaho a vzhledem k jejich cíli. Každý zákon nachází svou první i poslední pravdu ve věčném zákonu. Zákon je vyhlašován a stanoven rozumem jako účast na prozřetelnosti živého Boha, Stvořitele a Vykupitele všech. „Tento řád rozumu se nazývá zákon.“ „Člověk se jako jediný mezi živými bytostmi může chlubit, že byl hoden dostat zákon od Boha; tvor vybavený rozumem, schopný poznávat a rozlišovat, upraví své chování tím, že bude používat své svobody a svého rozumu podřízen tomu, který mu podřídil vše.“

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

295 -  Bůh-Stvořitel, moudrost, náhoda, osud, dobrota 306 -  Boží-plán, Bůh-Stvořitel, stvoření (tvor), důstojnost-lověka, spolupráce 301 -  Bůh-vztah s člověkem, Bůh-Stvořitel, člověk, člověk-společenství s Bohem, důvěra

Vybrané dle klíčových slov:

2273 - autorita, Bůh-Stvořitel , embryo , láska , láska-k bližnímu
1880 - autorita, čas , hřivny , lidské společenství , obecné blaho
1897 - autorita, lidské společenství , obecné blaho , blahobyt , společnost občanská
1898 - autorita, lidské společenství , společnost občanská   
1899 - autorita, lidské společenství , mravní-řád , odsouzení , řád-mravní
1900 - autorita, laskavost , lidské společenství , občané, povinnosti , poslušnost
1901 - autorita, lidská práva , lidské společenství , národy , občané, povinnosti
1902 - autorita, lidské společenství , násilí , občané, povinnosti , odpovědnost
1903 - autorita, lidské společenství  , občané, povinnosti , svědomí
1904 - autorita, lidské společenství  , občané, povinnosti , právo
1919 - autorita, lidské společenství , společnost občanská   
1921 - autorita, lidské společenství , společnost občanská   
1930 - autorita, člověk , člověk-důstojnost , lidská práva , lidské společenství
2155 - autorita, Boží-jméno , člověk-důstojnost , křest , křivá přísaha
2199 - autorita, děti , láska , láska-k bližnímu , matka
2234 - autorita, láska , láska-k bližnímu , společnost občanská , veřejná moc
2266 - autorita, dobrovolnost , láska , láska-k bližnímu , obecné blaho
2308 - autorita, láska , láska-k bližnímu , mír , obrana-oprávněná
2316 - autorita, láska , láska-k bližnímu , mír , násilí
2406 - autorita, krádež , láska , láska-k bližnímu , obecné blaho