Číslo paragrafu: 193

Část: Vyznání víry
Oddíl: Význání křesťanské víry Symboly víry
Žádné z vyznání jednotlivých období života církve nemůže být považováno za překonané a zbytečné. Pomáhají nám zůstávat dnes ve styku s vírou všech věků a prohlubovat ji prostřednictvím různých souhrnů, které z níbyly vytvořeny. Mezi všemi vyznáními jsou však dvě, která zaujímají zcela zvláštní místo v životě církve:

Spřízněné paragrafy

Vybrané dle klíčových slov:

190 - vyznání víry, stvoření (proces) , vykoupení , posvěcení , Nejsvětějčí trojice
192 - vyznání víry, symboly , koncily , papežové  
197 - vyznání víry, křest , učení křesťanské , život , srdce
198 - vyznání víry, Bůh-Otec , Nejsvětější trojice , počátek , stvoření (proces)
325 - vyznání víry, Bůh-stvořitel , stvoření (proces) , svět-neviditelný , země
988 - vyznání víry, tělo , vzkříšení , vzkříšení-mrtvých , věčný život
187 - křesťané, vyznání víry , krédo , symboly-víry  
188 - symbolon, vyznání víry , krédo , pravdy-víry , katecheze
13 - rozvržení, vyznání víry , svátosti , přikázání , modlitba
189 - křest, vyznání víry , božské osoby , pravdy-víry , Nejsvětější Trojice
199 - Bůh-Otec, vyznání víry , nejdůležitější , Desatero , přikázání
914 - zasvěcený život, život-církve , evangelijní rady , svatost  
1071 - liturgie-církev, život-církve , obřady liturgické , liturgie-společenství , znamení liturgická
1407 - údy-církve, život-církve , eucharistie-vrchol života církve , oběť chvály , spása
186 - církev, víra , vyznání víry , Písmo svaté , Nový zákon
200 - Bůh-jediný, Stará smlouva , vyznání víry , přirozenost-božská , podstata
1229 - křest, obrácení , vyznání víry , vylití Ducha svatého  
78 - tradice-církevní, tradice-liturgická , život-církve , bohoslužba , církevní otcové
98 - církev, bohoslužba , život-církve , církevní nauka , učení křesťanské
1343 - eucharistie-doba slavení, lámání chleba , život-církve , eucharistie-neděle , Den Páně