Číslo paragrafu: 1914

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: POVOLÁNÍ ČLOVĚKA: ŽIVOT V DUCHU
Kapitola: LIDSKÉ SPOLEČENSTVÍ
Článek:ÚČAST NA SPOLEČENSKÉM ŽIVOTĚ
Podnadpis (římská čísla):ODPOVĚDNOST A SPOLUÚČAST
Spoluúčast se uskutečňuje především tím, že se člověk stará o ty oblasti, v nichž na sebe bere osobní zodpovědnost: skrze péči, s níž se věnuje výchově vlastní rodiny, skrze svědomitost, s níž koná svou práci, se podílí na dobru druhých i společnosti.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

1734 -  dobro, odpovědnost, poznání-dobra, svíce 

Vybrané dle klíčových slov:

1916 - lidské společenství, odpovědnost , povinnosti , spolupráce-s Bohem , spravedlnost
1881 - lidské společenství, společnost občanská , lidské společenství , občané, povinnosti  
1887 - lidské společenství, společnost občanská , lidské společenství , občané, povinnosti  
1883 - lidské společenství, obecné blaho , socializace , společnost občanská , stát
1884 - lidské společenství, moudrost , prozřetelnost , přirozenost , společnost občanská
1886 - lidské společenství, povinnosti , právo , společnost občanská , světlo-pravdy
1890 - lidské společenství, společnost občanská    
1894 - lidské společenství, stát , subsidiarita , společnost občanská , veřejná moc
1895 - lidské společenství, společnost občanská    
1896 - lidské společenství, srdce , společnost občanská   
1906 - lidské společenství, obecné blaho , rozvážnost , blahobyt , společnost občanská
1909 - lidské společenství, mír , obecné blaho , blahobyt , společnost občanská
1910 - lidské společenství, obecné blaho , obrana , stát , blahobyt
1912 - lidské společenství, obecné blaho , spravedlnost , blahobyt , společnost občanská
1918 - lidské společenství, společnost občanská    
1920 - lidské společenství, přirozenost-lidská , bytosti tělesné , společnost občanská  
1922 - lidské společenství, politické režimy , společnost občanská   
1923 - lidské společenství, svíce , společnost občanská   
1924 - lidské společenství, obecné blaho , blahobyt , společnost občanská  
1927 - lidské společenství, obecné blaho , stát , blahobyt , společnost občanská