Číslo paragrafu: 1908

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: POVOLÁNÍ ČLOVĚKA: ŽIVOT V DUCHU
Kapitola: LIDSKÉ SPOLEČENSTVÍ
Článek:ÚČAST NA SPOLEČENSKÉM ŽIVOTĚ
Podnadpis (římská čísla):OBECNÉ DOBRO
Na druhém místě obecné dobro vyžaduje společenský blahobyt a rozvoj skupiny samé. Rozvoj je souhrnem všech sociálních povinností. Jistě, vládní moc musí rozhodovat ve jménu obecného blaha mezi různými jednotlivými zájmy. Musí však každému zpřístupnit to, co tento jedinec potřebuje, aby mohl vést opravdu lidský život: potravu, oblečení, zdraví, práci, výchovu a kulturu, pravdivou informaci, právo založit si rodinu atd.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

2441 -  krádež, láska, láska-k bližnímu, národy, rozvoj-hospodářský

Vybrané dle klíčových slov:

1145 - kultura, výchova-Boží , symboly , znamení  
1883 - lidské společenství, obecné blaho , socializace , společnost občanská , stát
1906 - lidské společenství, obecné blaho , rozvážnost , blahobyt , společnost občanská
1910 - lidské společenství, obecné blaho , obrana , stát , blahobyt
1912 - lidské společenství, obecné blaho , spravedlnost , blahobyt , společnost občanská
1924 - lidské společenství, obecné blaho , blahobyt , společnost občanská  
1927 - lidské společenství, obecné blaho , stát , blahobyt , společnost občanská
1928 - lidské společenství, obecné blaho , sociální spravedlnost , blahobyt , společnost občanská
1886 - lidské společenství, povinnosti , právo , společnost občanská , světlo-pravdy
1881 - lidské společenství, společnost občanská , lidské společenství , občané, povinnosti  
1887 - lidské společenství, společnost občanská , lidské společenství , občané, povinnosti  
1909 - lidské společenství, mír , obecné blaho , blahobyt , společnost občanská
1916 - lidské společenství, odpovědnost , povinnosti , spolupráce-s Bohem , spravedlnost
1933 - lidské společenství, nenávist , nepřátelé , povinnosti , přikázání
1884 - lidské společenství, moudrost , prozřetelnost , přirozenost , společnost občanská
1890 - lidské společenství, společnost občanská    
1894 - lidské společenství, stát , subsidiarita , společnost občanská , veřejná moc
1895 - lidské společenství, společnost občanská    
1896 - lidské společenství, srdce , společnost občanská   
1914 - lidské společenství, odpovědnost , spolupráce-s Bohem , svědomitost , výchova