Číslo paragrafu: 1900

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: POVOLÁNÍ ČLOVĚKA: ŽIVOT V DUCHU
Kapitola: LIDSKÉ SPOLEČENSTVÍ
Článek:ÚČAST NA SPOLEČENSKÉM ŽIVOTĚ
Podnadpis (římská čísla):AUTORITA
Povinná poslušnost všem ukládá, aby si patřičně vážili autority a prokazovali jí úctu, která jí patří, a vděčnost a přízeň, podle zásluh, i těm osobám, které vykonávají její úřad. Svatému papeži Klementu Římskému vděčíme za nejstarší církevní modlitbu za politické a vládní představitele: „Pane, dej jim zdraví, pokoj, svornost a vytrvalost, aby mohli bez překážky vykonávat svrchovanou moc, kterou jsi jim udělil. Ty, Pane, nebeský králi věků, dáváš lidským synům slávu, čest a moc nad zemí. Proto řiď, Pane, jejich rozhodování, aby konali, co je dobré a co je ti milé; kéž mohou vykonávat moc, kterou jsi jim udělil, pokojně a mírně, aby byli hodni tvé milosti.“

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

2238 -  láska, láska-k bližnímu, občané, povinnosti, společnost občanská, veřejná moc 2240 -  cizinci, dobro, klid, láska, láska-k bližnímu

Vybrané dle klíčových slov:

1902 - autorita, lidské společenství , násilí , občané, povinnosti , odpovědnost
1903 - autorita, lidské společenství  , občané, povinnosti , svědomí
1904 - autorita, lidské společenství  , občané, povinnosti , právo
1897 - autorita, lidské společenství , obecné blaho , blahobyt , společnost občanská
1898 - autorita, lidské společenství , společnost občanská   
1899 - autorita, lidské společenství , mravní-řád , odsouzení , řád-mravní
1919 - autorita, lidské společenství , společnost občanská   
1921 - autorita, lidské společenství , společnost občanská   
1901 - autorita, lidská práva , lidské společenství , národy , občané, povinnosti
1880 - autorita, čas , hřivny , lidské společenství , obecné blaho
1930 - autorita, člověk , člověk-důstojnost , lidská práva , lidské společenství
1951 - autorita, Bůh-Stvořitel , Ježíš Kristus-Vykupitel , mravní-zákon , podřízenost-Bohu
2155 - autorita, Boží-jméno , člověk-důstojnost , křest , křivá přísaha
2199 - autorita, děti , láska , láska-k bližnímu , matka
2234 - autorita, láska , láska-k bližnímu , společnost občanská , veřejná moc
2266 - autorita, dobrovolnost , láska , láska-k bližnímu , obecné blaho
2273 - autorita, Bůh-Stvořitel , embryo , láska , láska-k bližnímu
2308 - autorita, láska , láska-k bližnímu , mír , obrana-oprávněná
2316 - autorita, láska , láska-k bližnímu , mír , násilí
2406 - autorita, krádež , láska , láska-k bližnímu , obecné blaho