Číslo paragrafu: 190

Část: Vyznání víry
Oddíl: Význání křesťanské víry Symboly víry
Vyznání je tedy rozděleno na tři části: „První část je věnována první božské osobě a obdivuhodnému dílu stvoření; druhá je vyhrazena druhé božské osobě a tajemství lidského vykoupení; třetí se zabývá třetí božskou osobou, zdrojem a základem našeho posvěcení.“ To jsou „tři části naší (křestní) pečeti“.

Spřízněné paragrafy

Vybrané dle klíčových slov:

325 - vyznání víry, Bůh-stvořitel , stvoření (proces) , svět-neviditelný , země
198 - vyznání víry, Bůh-Otec , Nejsvětější trojice , počátek , stvoření (proces)
192 - vyznání víry, symboly , koncily , papežové  
193 - vyznání víry, život-církve , krédo , překonávat  
197 - vyznání víry, křest , učení křesťanské , život , srdce
988 - vyznání víry, tělo , vzkříšení , vzkříšení-mrtvých , věčný život
326 - stvoření (proces), stvoření (tvor) , nebe , země  
587 - vykoupení, farizejové , chrám jeruzalémský , Zákon , Ježíš Kristus-vykupitel
893 - posvěcení, biskupové , církve-místní , eucharistie , kněžství
13 - rozvržení, vyznání víry , svátosti , přikázání , modlitba
187 - křesťané, vyznání víry , krédo , symboly-víry  
188 - symbolon, vyznání víry , krédo , pravdy-víry , katecheze
189 - křest, vyznání víry , božské osoby , pravdy-víry , Nejsvětější Trojice
199 - Bůh-Otec, vyznání víry , nejdůležitější , Desatero , přikázání
282 - Bůh-Stvořitel, stvoření (proces) , původ , cíl , počátek-světa
296 - Bůh-Stvořitel, stvoření (proces) , z ničeho , moudrost , řemeslník
299 - Bůh-Stvořitel, stvoření (proces) , dobro , rozum , sv.Lev Veliký
318 - Bůh-Stvořitel, stvoření (proces) , tvor , z ničeho  
760 - církev, stvoření (proces) , církev-svolaný lid , úmysly Boží , první křesťané
622 - Ježíš Kristus-utrpení a smrt, vykoupení , láska až do krajnosti , prázdný život