Číslo paragrafu: 1894

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: POVOLÁNÍ ČLOVĚKA: ŽIVOT V DUCHU
Kapitola: LIDSKÉ SPOLEČENSTVÍ
Článek:OSOBA A SPOLEČNOST
Podnadpis (římská čísla):SOUHRN
Podle zásady subsidiarity nesmí ani stát, ani větší společnosti přebírat iniciativu a zodpovědnost osob a menších nižších společenských útvarů.

Spřízněné paragrafy

Vybrané dle klíčových slov:

1881 - lidské společenství, společnost občanská , lidské společenství , občané, povinnosti  
1887 - lidské společenství, společnost občanská , lidské společenství , občané, povinnosti  
1890 - lidské společenství, společnost občanská    
1895 - lidské společenství, společnost občanská    
1918 - lidské společenství, společnost občanská    
1927 - lidské společenství, obecné blaho , stát , blahobyt , společnost občanská
1896 - lidské společenství, srdce , společnost občanská   
1922 - lidské společenství, politické režimy , společnost občanská   
1923 - lidské společenství, svíce , společnost občanská   
1943 - lidské společenství, sociální spravedlnost , společnost občanská   
1945 - lidské společenství, rovnost mezi lidmi , společnost občanská   
1946 - lidské společenství, rovnost mezi lidmi , společnost občanská   
1948 - lidské společenství, solidarita , společnost občanská   
1910 - lidské společenství, obecné blaho , obrana , stát , blahobyt
1883 - lidské společenství, obecné blaho , socializace , společnost občanská , stát
1886 - lidské společenství, povinnosti , právo , společnost občanská , světlo-pravdy
1920 - lidské společenství, přirozenost-lidská , bytosti tělesné , společnost občanská  
1924 - lidské společenství, obecné blaho , blahobyt , společnost občanská  
1884 - lidské společenství, moudrost , prozřetelnost , přirozenost , společnost občanská
1906 - lidské společenství, obecné blaho , rozvážnost , blahobyt , společnost občanská