Číslo paragrafu: 188

Část: Vyznání víry
Oddíl: Význání křesťanské víry Symboly víry
Řecké slovo „symbolon“ označovalo polovinu rozlomeného předmětu (např. pečeti), která sloužila jako poznávací znamení. Rozlomené části se přiložily k sobě, aby se tak ověřila nositelova totožnost. „Symbol víry“ je tedy znamením k zjištění totožnosti a znamením společenství věřících. Slovem „symbolon“ se později označoval soubor, sbírka nebo souhrn. „Symbol víry“ je soubor základních pravd víry. Z toho vyplývá, že tvoří první a základní opěrný bod katecheze.

Spřízněné paragrafy

Vybrané dle klíčových slov:

193 - vyznání víry, život-církve , krédo , překonávat  
190 - vyznání víry, stvoření (proces) , vykoupení , posvěcení , Nejsvětějčí trojice
192 - vyznání víry, symboly , koncily , papežové  
197 - vyznání víry, křest , učení křesťanské , život , srdce
198 - vyznání víry, Bůh-Otec , Nejsvětější trojice , počátek , stvoření (proces)
325 - vyznání víry, Bůh-stvořitel , stvoření (proces) , svět-neviditelný , země
988 - vyznání víry, tělo , vzkříšení , vzkříšení-mrtvých , věčný život
5 - katecheze, výchova , učení křesťanské , život-křesťanský  
6 - katecheze, cíle , církev-pastorační poslání , víra , misionářství
7 - katecheze, růst církve , život církve , Boží-plán (spásy)  
8 - katecheze, církevní otcové , vzor katecheze   
10 - katecheze, 2. Vatikánský koncil , nauka křesťanská , Všeobecné katechetické direktórium , Jan Pavel II.
2688 - katecheze, mládí , modlitba , modlitba-smysl , modlitby-liturgické
187 - křesťané, vyznání víry , krédo , symboly-víry  
189 - křest, vyznání víry , božské osoby , pravdy-víry , Nejsvětější Trojice
13 - rozvržení, vyznání víry , svátosti , přikázání , modlitba
199 - Bůh-Otec, vyznání víry , nejdůležitější , Desatero , přikázání
4 - předávání víry, katecheze , víra , Kristovo tělo  
426 - Ježíš Kristus, katecheze , společenství-s Bohem , Boží-plán (spásy) , katecheze-cíl
427 - Ježíš Kristus, katecheze , katecheta