Číslo paragrafu: 1823

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: POVOLÁNÍ ČLOVĚKA: ŽIVOT V DUCHU
Kapitola: DŮSTOJNOST ČLOVĚKA
Článek:CTNOSTI
Podnadpis (římská čísla):BOŽSKÉ CTNOSTI
2. podnadpis:LÁSKA
Ježíš učinil z lásky nové přikázání. Protože miloval své „až do krajnosti“ (Jan 13,1), projevuje lásku, kterou dostává od Otce. Když se učedníci navzájem milují, napodobují Ježíšovu lásku, kterou od něho dostávají. Proto Ježíš říká: „Jako Otec miloval mne, tak já jsem miloval vás. Zůstaňte v mé lásce“ (Jan 15,9). A ještě: „To je mé přikázání? Milujte se navzájem, jak jsem já miloval vás“ (Jan 15,12).

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

1970 -  mravní-zákon, Nový zákon, proroci, přikázání, volba

Vybrané dle klíčových slov:

1824 - ctnosti, ctnosti-božské , láska   
1826 - ctnosti, ctnosti-božské , láska   
1829 - ctnosti, ctnosti-božské , láska , laskavost , milosrdenství
1841 - ctnosti, ctnosti-božské , láska , naděje , víra
1844 - ctnosti, ctnosti-božské , láska   
1827 - ctnosti, ctnosti-božské , dokonalost , láska  
1828 - ctnosti, ctnosti-božské , dobro , láska , strach
1813 - ctnosti, ctnosti-božské , duše , naděje , záruky
1814 - ctnosti, ctnosti-božské , víra , víra-teologální ctnost  
1815 - ctnosti, ctnosti-božské , víra   
1816 - ctnosti, ctnosti-božské , pronásledování , svědectví-víry , učedníci
1821 - ctnosti, ctnosti-božské , čas , naděje , konec časů
1840 - ctnosti, ctnosti-božské    
1842 - ctnosti, ctnosti-božské , víra   
1843 - ctnosti, ctnosti-božské , důvěra , naděje  
1781 - ctnosti, milosrdenství , odpovědnost , svědomí , vina
1803 - ctnosti, dobro , smysly   
1804 - ctnosti, ctnosti-lidské , dobro , dokonalost , Ježíš Kristus-utrpení a smrt
1805 - ctnosti, ctnosti-lidské , ctnosti-základní , mírnost , moudrost
1806 - ctnosti, ctnosti-lidské , ctnosti-základní , moudrost , svědomí