Číslo paragrafu: 1819

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: POVOLÁNÍ ČLOVĚKA: ŽIVOT V DUCHU
Kapitola: DŮSTOJNOST ČLOVĚKA
Článek:CTNOSTI
Podnadpis (římská čísla):BOŽSKÉ CTNOSTI
2. podnadpis:NADĚJE
Křesťanská naděje přejímá a přivádí k plnosti naději vyvoleného národa, která má svůj původ a svůj vzor v Abrahámově naději naplněné v Izákovi podle Božích příslibů a očištěné zkouškou oběti. „On přece doufal a uvěřil, že se stane otcem mnoha národů, protože mu bylo řečeno: ‘Tak četné bude tvé potomstvo’“ (Řím 4,18).

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

146 -  Abrahám, víra, poslušnost víry, spravedlnost, otec věřících

Vybrané dle klíčových slov:

2570 - Abrahám, Abram , Boží-přísliby , Boží-věrnost , mlčení
1716 - Abrahám, Abram , blahoslavenství , Boží-přísliby , přilnutí
2571 - Abrahám, Abram , Boží-plán (spásy) , Boží-přísliby , úradek
2810 - Abrahám, Abram , Boží-jméno , Boží-přísliby , modlitba
59 - Abrahám, Abram , požehnání , národy , Otec
2569 - Abrahám, Abram , modlitba , náboženství , Starý zákon
2635 - Abrahám, Abram , církev , modlitba , modlitby-církve
2676 - Abrahám, Abram , andělé , archa , bytosti-duchové
706 - Abrahám, Boží-přísliby , Duch svatý , přísaha , zaslíbení
146 - Abrahám, víra , poslušnost víry , spravedlnost , otec věřících
1541 - Abram, ekonomie spásy (božská) , ekonomie spásy (božská)-svátost kněžství , kněží , kněžství-služebné
60 - Boží-přísliby, Abrahám , národy , církev , shromáždit
1817 - Boží-přísliby, Bůh-Spasitel , ctnosti-božské , naděje , štěstí
652 - Boží-přísliby, Boí slib-naplnění , vzkříšení , Písmo svaté  
729 - Boží-přísliby, Ježíš Kristus a Duch svatý , Duch svatý-poznání , Duch svatý-seslání  
834 - Boží-přísliby, Bůh-Spasitel , církev , církev-katolická , církev-římská
1287 - Boží-přísliby, Duch svatý-plnost , Duch svatý-seslání , letnice  
1698 - Boží-přísliby, katecheze , oslava-Ježíše Krista , srdce , život-duchovní
1950 - Boží-přísliby, moudrost , mravní-zákon , výchova-Boží , zlo
2091 - Boží-přísliby, Boží-spravedlnost , dobro , dobrota , hříchy