Číslo paragrafu: 1814

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: POVOLÁNÍ ČLOVĚKA: ŽIVOT V DUCHU
Kapitola: DŮSTOJNOST ČLOVĚKA
Článek:CTNOSTI
Podnadpis (římská čísla):BOŽSKÉ CTNOSTI
2. podnadpis:VÍRA
Víra je božská ctnost, kterou věříme v Boha a ve všechno, co nám řekl a zjevil a co nám církev předkládá k věření, protože Bůh je pravda sama. Vírou se „člověk svobodně odevzdává Bohu“. Proto se věřící snaží poznat Boží vůli a plnit ji. „Spravedlivý bude živ z víry“ (Řím 1,17). Živá víra „se projevuje láskou“ (Gal 5,6).

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

506 -  Maria, Maria-panenství, pochybnosti, znamení víry, odevzdanost

Vybrané dle klíčových slov:

1815 - ctnosti, ctnosti-božské , víra   
1842 - ctnosti, ctnosti-božské , víra   
1841 - ctnosti, ctnosti-božské , láska , naděje , víra
1813 - ctnosti, ctnosti-božské , duše , naděje , záruky
1816 - ctnosti, ctnosti-božské , pronásledování , svědectví-víry , učedníci
1821 - ctnosti, ctnosti-božské , čas , naděje , konec časů
1823 - ctnosti, ctnosti-božské , láska , přikázání  
1824 - ctnosti, ctnosti-božské , láska   
1826 - ctnosti, ctnosti-božské , láska   
1827 - ctnosti, ctnosti-božské , dokonalost , láska  
1828 - ctnosti, ctnosti-božské , dobro , láska , strach
1829 - ctnosti, ctnosti-božské , láska , laskavost , milosrdenství
1840 - ctnosti, ctnosti-božské    
1843 - ctnosti, ctnosti-božské , důvěra , naděje  
1844 - ctnosti, ctnosti-božské , láska   
1781 - ctnosti, milosrdenství , odpovědnost , svědomí , vina
1803 - ctnosti, dobro , smysly   
1804 - ctnosti, ctnosti-lidské , dobro , dokonalost , Ježíš Kristus-utrpení a smrt
1805 - ctnosti, ctnosti-lidské , ctnosti-základní , mírnost , moudrost
1806 - ctnosti, ctnosti-lidské , ctnosti-základní , moudrost , svědomí