Číslo paragrafu: 1813

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: POVOLÁNÍ ČLOVĚKA: ŽIVOT V DUCHU
Kapitola: DŮSTOJNOST ČLOVĚKA
Článek:CTNOSTI
Podnadpis (římská čísla):BOŽSKÉ CTNOSTI
Božské ctnosti jsou základem, duší a charakteristickým rysem mravního jednání křesťana. Pronikají a oživují všechny mravní ctnosti. Bůh je vlévá do duše věřících, aby věřící byli schopni jednat jako jeho děti a zasloužit si věčný život. Božské ctnosti jsou zárukou přítomnosti a působení Ducha svatého ve schopnostech člověka. Božské ctnosti jsou tři: víra, naděje a láska.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

2008 -  zásluhy, život-křesťanský, křesťanství, uvedení do křesťanského života 

Vybrané dle klíčových slov:

1821 - ctnosti, ctnosti-božské , čas , naděje , konec časů
1841 - ctnosti, ctnosti-božské , láska , naděje , víra
1843 - ctnosti, ctnosti-božské , důvěra , naděje  
1814 - ctnosti, ctnosti-božské , víra , víra-teologální ctnost  
1815 - ctnosti, ctnosti-božské , víra   
1816 - ctnosti, ctnosti-božské , pronásledování , svědectví-víry , učedníci
1823 - ctnosti, ctnosti-božské , láska , přikázání  
1824 - ctnosti, ctnosti-božské , láska   
1826 - ctnosti, ctnosti-božské , láska   
1827 - ctnosti, ctnosti-božské , dokonalost , láska  
1828 - ctnosti, ctnosti-božské , dobro , láska , strach
1829 - ctnosti, ctnosti-božské , láska , laskavost , milosrdenství
1840 - ctnosti, ctnosti-božské    
1842 - ctnosti, ctnosti-božské , víra   
1844 - ctnosti, ctnosti-božské , láska   
1781 - ctnosti, milosrdenství , odpovědnost , svědomí , vina
1803 - ctnosti, dobro , smysly   
1804 - ctnosti, ctnosti-lidské , dobro , dokonalost , Ježíš Kristus-utrpení a smrt
1805 - ctnosti, ctnosti-lidské , ctnosti-základní , mírnost , moudrost
1806 - ctnosti, ctnosti-lidské , ctnosti-základní , moudrost , svědomí