Číslo paragrafu: 1803

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: POVOLÁNÍ ČLOVĚKA: ŽIVOT V DUCHU
Kapitola: DŮSTOJNOST ČLOVĚKA
Článek:CTNOSTI
„Konečně, bratři, mějte zájem o všechno, co je pravdivé, co je čestné, co je spravedlivé, co je nevinné, co je milé, co slouží dobré pověsti, a o každou zdatnost nebo (činnost, která si zasluhuje) chvály“ (Flp 4,8). Ctnost je trvalá a pevná dispozice konat dobro. Dovoluje člověku nejen konat dobré skutky, nýbrž i vydávat ze sebe to nejlepší. Ctnostná osoba všemi svými smyslovými i duchovními silami směřuje k dobru, hledá je a volí v konkrétním jednání. „Ctnostný život spočívá v tom, že se stáváme podobnými Bohu.“

Spřízněné paragrafy

Vybrané dle klíčových slov:

1804 - ctnosti, ctnosti-lidské , dobro , dokonalost , Ježíš Kristus-utrpení a smrt
1828 - ctnosti, ctnosti-božské , dobro , láska , strach
1832 - ctnosti, čistota , dobro , dobrota , Duch svatý
1838 - ctnosti, mírnost , smysly , umírněnost  
1781 - ctnosti, milosrdenství , odpovědnost , svědomí , vina
1805 - ctnosti, ctnosti-lidské , ctnosti-základní , mírnost , moudrost
1806 - ctnosti, ctnosti-lidské , ctnosti-základní , moudrost , svědomí
1808 - ctnosti, ctnosti-lidské , ctnosti-základní , pronásledování , smrt
1809 - ctnosti, ctnosti-lidské , ctnosti-základní , Ježíš Kristus-utrpení a smrt , mírnost
1810 - ctnosti, milost , statky (majetek) , výchova , vytrvalost
1811 - ctnosti, hříchy , spása , svátosti , odpuštění-hříchů
1813 - ctnosti, ctnosti-božské , duše , naděje , záruky
1814 - ctnosti, ctnosti-božské , víra , víra-teologální ctnost  
1815 - ctnosti, ctnosti-božské , víra   
1816 - ctnosti, ctnosti-božské , pronásledování , svědectví-víry , učedníci
1821 - ctnosti, ctnosti-božské , čas , naděje , konec časů
1823 - ctnosti, ctnosti-božské , láska , přikázání  
1824 - ctnosti, ctnosti-božské , láska   
1826 - ctnosti, ctnosti-božské , láska   
1827 - ctnosti, ctnosti-božské , dokonalost , láska