Číslo paragrafu: 1773

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: POVOLÁNÍ ČLOVĚKA: ŽIVOT V DUCHU
Kapitola: DŮSTOJNOST ČLOVĚKA
Článek:MRAVNOST VÁŠNÍ
Podnadpis (římská čísla):SOUHRN
Vášně, chápané jako hnutí smyslovosti, nejsou ani mravně dobré, ani mravně zlé. Mravně dobré nebo mravně zlé jsou tou měrou, jakou závisí, nebo nezávisí na rozumu a vůli.

Spřízněné paragrafy

Vybrané dle klíčových slov:

1763 - Ježíš Kristus-utrpení a smrt, vášně    
1764 - duch, psychika , smysly , srdce , vášně
1770 - dokonalost, mravnost , smysly , srdce , vášně
1803 - ctnosti, dobro , smysly   
1838 - ctnosti, mírnost , smysly , umírněnost  
1767 - mravnost, rozum , vášně , vůle , život-mravní
1771 - city, láska , vášně , emoce  
647 - zmrtvýchvstání-průběh, transcendence , vzkříšení , smysly , život-budoucí
2515 - neposlušnost, poslušnost víry , rozum , smysly , tělo
377 - člověk, ráj , rozum , sebeovládání , smysly
1381 - eucharistické způsoby, eucharistie-vnímatelnost smysly , krev Kristova , víra , smysly
1643 - duch, láska , láska-manželská , manželská věrnost , smysly
2702 - modlitba, modlitba-smysl , modlitby-ústní , modlitby-vnitřní , smysly
1766 - city, dobro , láska , srdce , vášně
1772 - hněv, radost , smutek , touha , vášně