Číslo paragrafu: 1769

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: POVOLÁNÍ ČLOVĚKA: ŽIVOT V DUCHU
Kapitola: DŮSTOJNOST ČLOVĚKA
Článek:MRAVNOST VÁŠNÍ
Podnadpis (římská čísla):VÁŠNĚ A MRAVNÍ ŽIVOT
V křesťanském životě koná Duch svatý své dílo tím, že uvádí do pohybu celou bytost, včetně jejích bolestí, jejích strachů a jejích smutků, jak je to zřejmé ve smrtelném zápase a v utrpení Pána. V Kristu mohou lidské city dosáhnout své dokonalosti v božské lásce a blaženosti.

Spřízněné paragrafy

Vybrané dle klíčových slov:

2603 - agonie, blahoslavenství , Ježíš Kristus , Ježíš Kristus-modlitba , modlitba
2719 - agonie, hrob , modlitba , modlitby-vnitřní , noc víry
2731 - agonie, hrob , modlitba , obrácení , smrtelný zápas
2849 - agonie, bdělost , modlitba , modlitba-Páně , sedm proseb
2215 - bolest, děti-úcta k rodičům , láska , láska-k bližnímu , matka
2277 - bolest, eutanazie , láska , láska-k bližnímu , úcta-k Bohu
2279 - bolest, eutanazie , láska , láska-k bližnímu , umírající
1609 - bolest, hříšníci , láska-manželská , pád-člověka , přilnutí
1771 - city, láska , vášně , emoce  
1766 - city, dobro , láska , srdce , vášně
1774 - city, neřesti , emoce   
187 - křesťané, vyznání víry , krédo , symboly-víry  
871 - křesťané, křest , poslání , povolání , Boží lid
872 - křesťané, rovnost mezi lidmi , znovuzrození , důstojnost  
873 - křesťané, rozdíly-mezi lidmi , církev-služby , církev-poslání , evangelijní rady
1671 - křesťané, liturgické slavnosti , liturgie , svátostiny , znamení kříže
1681 - křesťané, liturgické slavnosti , liturgie , naděje , pohřeb-křesťanský
2471 - křesťané, pravda , svědectví-pravdy , svědomí , život-v pravdě
2707 - křesťané, modlitba , modlitby-rozjímavé , rozjímání , kontemplace
459 - láska, Ježíš Kristus , svatost , láska-k bližnímu , následování Krista