Číslo paragrafu: 1766

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: POVOLÁNÍ ČLOVĚKA: ŽIVOT V DUCHU
Kapitola: DŮSTOJNOST ČLOVĚKA
Článek:MRAVNOST VÁŠNÍ
Podnadpis (římská čísla):VÁŠNĚ
„Milovat, to znamená chtít něčí dobro.“ Všechny ostatní city pramení z tohoto původního tíhnutí lidského srdce k dobru. Jen dobro je milováno. „Vášně jsou zlé, je-li láska zlá, a dobré, je-li láska dobrá.“

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

1704 -  člověk, člověk-Boží obraz, dobro, dokonalost, duše

Vybrané dle klíčových slov:

1771 - city, láska , vášně , emoce  
1774 - city, neřesti , emoce   
2201 - dobro, láska , láska-k bližnímu , manželství , matka
2239 - dobro, láska , láska-k bližnímu , občané, povinnosti , podřízenost
2249 - dobro, láska , láska-k bližnímu , manželství , bližní
1765 - dobro, hněv , láska , nenávist , smutek
2094 - dobro, dobrota , láska , láska-k Bohu , lenost
2307 - dobro, dobrota , láska , láska-k bližnímu , mír
1776 - dobro, důvěrný vztah s Bohem , přirozený mravní zákon , srdce , svatyně
2002 - dobro, duše , milost , sobota , srdce
396 - dobro, zlo , svoboda , mravní zákony , strom poznání
398 - dobro, pýcha , pád-člověka , člověk , hřích prvotní
412 - dobro, hřích , vina-šťastná , sv.Lev Veliký , sv.Tomáš Akvinský
1601 - dobro, manželství , přirozenost-lidská , smlouva-manželská , svátost manželství
1613 - dobro, dobrota , svátost manželství , svátosti , sňatek
1620 - dobro, panenství , smysl-pro manželství , svátost manželství , svátosti
1731 - dobro, dokonalost , odpovědnost , rozum , svíce
1732 - dobro, chvála Boha , svíce , svoboda , zásluhy
1733 - dobro, neposlušnost , otroctví-hříchu , poslušnost , spravedlnost
1734 - dobro, odpovědnost , poznání-dobra , svíce