Číslo paragrafu: 176

Část: Vyznání víry
Oddíl: „Věřím” - „Věříme”
Kapitola: Člověk odpovídá Bohu
Článek:Věříme
Odstavec:Souhrn
Víra je osobní přilnutí celého člověka k Bohu, který se zjevuje. Víra vyžaduje, aby člověk rozumem i vůlí přijal zjevení, které Bůh uskutečnil svými činy i svými slovy.

Spřízněné paragrafy

Vybrané dle klíčových slov:

1147 - rozum, vesmír , viditelný svět , znamení  
155 - víra, rozum , vůle , milost , souhlas
159 - víra, rozum , PRAVDA , Boží-zjevení , věda
158 - víra, pochopení , zjevení , Duch svatý , rozum
182 - víra, Boží slovo , zjevení   
157 - víra, lež , pochybnosti , rozum , zjevení
26 - víra, Bůh-hledání , Bůh-zjevený , smysl života , odpověď
145 - víra, Abraham , Boží výzva , Země zaslíbená , oběť syna
154 - víra, člověk , Duch svatý , svoboda , milost
162 - víra, vytrvalost-ve víře , dar , svědomí , Boí slovo
163 - víra, patření na Boha , počátek-věčného života , blaženost , radost
164 - víra, zlo , radostná zvěst , zkoušky , utrpení
165 - víra, svědci , Maria , Abrahám , noc víry
166 - víra, věřící , společenství , víra-předávání , bližní
170 - víra, famulace vy , skutečnost , řeč-výry  
171 - víra, věnost , církev , Kristova slova , vyznání víry-apoštolské
178 - víra, Nejsvětější Trojice , Otec , Syn , Duch svatý
180 - víra, dobrovolnost , lidské úkony , důstojnost-lověka  
183 - víra, spása , křest , nevíra , zavržení
184 - víra, poznání a víra , blaženost , život-budoucí