Číslo paragrafu: 1750

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: POVOLÁNÍ ČLOVĚKA: ŽIVOT V DUCHU
Kapitola: DŮSTOJNOST ČLOVĚKA
Článek:MRAVNOST LIDSKÝCH SKUTKŮ
Podnadpis (římská čísla):ZDROJE MRAVNOSTI
Mravnost lidských činů závisí: — na zvoleném předmětu; — na vytčeném cíli nebo na úmyslu; — na okolnostech jednání. Předmět, úmysl a okolnosti představují „zdroje“ neboli ustavující prvky mravnosti lidských činů.

Spřízněné paragrafy

Vybrané dle klíčových slov:

1757 - mravnost, úmysly , život-mravní   
1759 - mravnost, život-mravní    
1775 - mravnost, život-mravní    
1758 - mravnost, svobodná vůle , život-mravní   
1749 - mravnost, svědomí , svoboda , život-mravní  
1761 - mravnost, špatné skutky , zlo , život-mravní  
1794 - mravnost, svědomí , úsudek mylný , život-mravní  
1767 - mravnost, rozum , vášně , vůle , život-mravní
2555 - úmysly    
1715 - život-mravní, život-nový , mravnost   
1760 - dobré skutky, mravnost , život-mravní   
1770 - dokonalost, mravnost , smysly , srdce , vášně
2527 - čistota, mravnost , očišťování , radostná zvěst , život
2047 - liturgie-velikonoční, život-mravní , mravnost   
1752 - bližní, dobro , mravnost , úmysly , život-mravní
1751 - dobro, lidské úkony , mravnost , rozum , svědomí
1753 - almužna, lež , mravnost , odsouzení-nevinného , pomluva
1754 - dobré skutky, dobro , mravnost , odpovědnost , slabost
1755 - dobré skutky, dobro , mravnost , půst , smilstvo
1780 - člověk, člověk-důstojnost , mravnost , svědomí , úsudek svědomí