Číslo paragrafu: 1736

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: POVOLÁNÍ ČLOVĚKA: ŽIVOT V DUCHU
Kapitola: DŮSTOJNOST ČLOVĚKA
Článek:LIDSKÁ SVOBODA
Podnadpis (římská čísla):SVOBODA A ODPOVĚDNOST
Každý přímo chtěný skutek se přičítá tomu, kdo jej koná. Tak se Pán ptá Evy (ženy) po hříchu v zahradě: „Cos to udělala?“ (Gn 3,13). Stejně i Kaina. Podobně oslovuje i prorok Nátan krále Davida poté, co David spáchal cizoložství s Uriášovou manželkou a zavraždil Uriáše. Nějaké jednání může být nepřímo chtěné, když je důsledkem nedbalosti vzhledem k tomu, co by měl člověk znát nebo konat, např. nehoda vyvolaná neznalostí dopravních předpisů.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

2568 -  modlitba, pád-člověka, Starý zákon, Starý zákon-starozákonní modlitba, zlo

Vybrané dle klíčových slov:

359 - Adam, člověk , Ježíš Kristus , Ježíš Kristus-nový Adam , sv.Petr Chryzolog
388 - Adam, hřích-prvotní , člověk , Ježíš Kristus-Vykupitel , milost
399 - Adam, Eva , prvotní svatost , stach , žárlivost Boží
416 - Adam, prvotní svatost , prarodiče , hřích-prvotní , lidstvo
417 - Adam, Eva , hřích-prvotní , prvotní svatost  
2361 - Adam, Eva , intimita člověka , láska , láska-k bližnímu
2513 - cizoložství, pravda , umění , ženy , smilstvo
1650 - cizoložství, liturgické slavnosti , liturgie , manželská věrnost , manželství
1756 - cizoložství, klení , křivá přísaha , mravnost , špatné skutky
1853 - cizoložství, hříchy , křivé svědectví , lidské úkony , srdce
1858 - cizoložství, hříchy , hříchy-smrtelné , křivé svědectví , matka
2330 - cizoložství, láska , láska-k bližnímu , bližní , smilstvo
2380 - cizoložství, láska , láska-k bližnímu , manželská věrnost , modloslužba
2381 - cizoložství, dobro , láska , láska-k bližnímu , manželská smlouva
2388 - cizoložství, krvesmilstvo , láska , láska-k bližnímu , otec
2400 - cizoložství, láska , láska-k bližnímu , manželství , manželství-rozluka
2517 - cizoložství, čistota , srdce-čistota , umírněnost , život-lidský
2528 - cizoložství, žádostivost , dychtivost , smilstvo  
2737 - cizoložství, dobro , modlitba , touha-po Bohu , smilstvo
1790 - nevědomost, poslušnost víry , svědomí , úsudek mylný , úsudek svědomí