Číslo paragrafu: 1711

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: POVOLÁNÍ ČLOVĚKA: ŽIVOT V DUCHU
Kapitola: DŮSTOJNOST ČLOVĚKA
Článek:ČLOVĚK JAKO BOŽÍ OBRAZ
Podnadpis (římská čísla):SOUHRN
Lidská osoba, obdařená duchovou duší, rozumem a vůlí, je už od svého početí zaměřeno k Bohu a určena k věčné blaženosti. Směřuje ke své dokonalosti, když hledá a miluje pravdu a dobro.

Spřízněné paragrafy

Vybrané dle klíčových slov:

2332 - duše, láska , láska-k bližnímu , muž a žena , pohlavnost
2562 - duše, liturgické úkony , modlitba , smlouva , srdce lidské
176 - rozum, víra , vůle , zjevení , osobní
1147 - rozum, vesmír , viditelný svět , znamení  
327 - Bůh-stvořitel, duše , tělo , koncily , člověk
360 - člověk, duše , lidské pokolení-jednota , právo-přirozené , Pius XII.
363 - člověk, duše , duchový princip , život , Boží obraz
366 - člověk, duše , nesmrtelnost , Bůh-Stvořitel , církev-učitelský úřad
382 - člověk, duše , jednota-duše a těla , nesmrtelnost , Bůh-stvořitel
400 - smrt, duše , muž a žena , žádostivost , dějiny
472 - přirozenost-lidská, duše , Ježíš Kristus , poznání-lidské , ponížení
1308 - biřmování, duše , krev , stáří , volba
1323 - čas, duše , eucharistická oběť , eucharistie , eucharistie-ustanovení
2002 - dobro, duše , milost , sobota , srdce
2516 - duchovní boj, duše , neřesti , podřízenost-Bohu , přirozenost-lidská
155 - víra, rozum , vůle , milost , souhlas
156 - autorita Boha, rozum , omyl , důkaz , zázraky
159 - víra, rozum , PRAVDA , Boží-zjevení , věda
286 - Bůh-Stvořitel, rozum , stvoření (proces) , světlo-rozumu , víra
1319 - biřmování, rozum , svědectví Kristu