Číslo paragrafu: 1710

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: POVOLÁNÍ ČLOVĚKA: ŽIVOT V DUCHU
Kapitola: DŮSTOJNOST ČLOVĚKA
Článek:ČLOVĚK JAKO BOŽÍ OBRAZ
Podnadpis (římská čísla):SOUHRN
„Kristus … plně odhaluje člověka jemu samému a dává mu poznat vznešenost jeho povolání.“

Spřízněné paragrafy

Vybrané dle klíčových slov:

1699 - povolání, solidarita , poslání   
2012 - povolání, svatost , poslání , světci  
2028 - povolání, svatost , život-křesťanský , křesťanství , poslání
1086 - poslání, evangelium-hlásání , liturgie , oběti , spása-uskutečňování
1695 - hříchy, povolání , spravedlnost , odpuštění-hříchů , poslání
2465 - Boží-věrnost, povolání , pramen-pravdy , pravda , život-křesťanský
1719 - blahoslavenství, Boží-přísliby , povolání , touha-po štěstí , poslání
1878 - bližní, lidské společenství , povolání , láska-k bližnímu , poslání
2253 - láska, láska-k bližnímu , povolání , bližní , poslání
878 - posvátná služba, kněžství , povolání , služba-církve , svědectví-o Bohu
1533 - eucharistie, křest , povolání , svět-evangelizace , učedníci
1579 - kněží, kněžství-služebné , povolání , přilnutí , srdce
1692 - Boží-děti, modlitba , povolání , přirozenost-božská , stvoření (proces)
2013 - dějiny-církve, oslava-Boha , povolání , svatost , církev
2207 - láska, láska-k bližnímu , povolání , rodina , rodina-rodina a společnost
871 - křesťané, křest , poslání , povolání , Boží lid
858 - církev-apoštolská, apoštolové-poslání , poslaní , služba , Kristovi služebníci
1 - úvod, Bůh , člověk , povolání  
130 - Boží-plán (spásy), Písmo svaté-typologie , patriarchové , povolání , Písmo svaté
940 - laici, svět-současný , apoštolské působení , povolání