Číslo paragrafu: 1695

Část: ŽIVOT V KRISTU
„Ospravedlněni pro jméno Pána Ježíše a skrze Ducha našeho Boha“ (1 Kor 6,11), „posvěceni“ a „povoláni do stavu svatých“ (1 Kor 1,2), se křesťané stali „chrámem Ducha svatého“ (1 Kor 6,19). Tento „Duch Syna“ je učí modlit se k Otci, a protože se stal jejich životem, dává jim jednat tak, aby přinášeli „ovoce Ducha“ (Gal 5,22) prostřednictvím účinné lásky. Duch svatý tím, že hojí rány hříchu, vnitřně nás obnovuje duchovním smýšlením, osvěcuje a posiluje nás, abychom žili jako „děti světla“ (Ef 5,8) „ve všestranné dobrotě, spravedlnosti a podle pravdy“ (Ef 5,9).

Spřízněné paragrafy

Vybrané dle klíčových slov:

1870 - hříchy, odpuštění-hříchů , rozhřešení , vina  
1871 - hříchy, odpuštění-hříchů , rozhřešení , vina  
1872 - hříchy, odpuštění-hříchů , rozhřešení , vina  
1873 - hříchy, odpuštění-hříchů , rozhřešení , vina  
1461 - hříchy, kněží , odpuštění-hříchů , svátost pokání a smíření , služba-církve
1868 - hříchy, odpovědnost , odpuštění-hříchů , rozhřešení , vina
1876 - hříchy, neřesti , odpuštění-hříchů , rozhřešení , vina
2862 - hříchy, modlitba , modlitba-Páně , odpuštění-hříchů , hříchy
1847 - hříchy, milosrdenství , očišťování , odpuštění-hříchů , pokušení
1857 - hříchy, hříchy-smrtelné , hříchy-těžké , odpuštění-hříchů , rozhřešení
1869 - hříchy, násilí , nespravedlnost , odpuštění-hříchů , rozhřešení
1875 - hříchy, hříchy-všední , hříchy-lehké , odpuštění-hříchů , rozhřešení
2840 - hříchy, modlitba , modlitba-Páně , odpuštění-hříchů , sedm proseb
2841 - hříchy, modlitba , modlitba-Páně , odpuštění-hříchů , sedm proseb
2842 - hříchy, modlitba , modlitba-Páně , odpuštění-hříchů , pramen-lásky
2843 - hříchy, modlitba , modlitba-Páně , odpuštění-hříchů , paměť církve
1865 - hříchy, mravní-smysl , neřesti , svědomí , odpuštění-hříchů
1874 - hříchy, hříchy-smrtelné , věčná smrt , hříchy-těžké , odpuštění-hříchů
2838 - hříchy, modlitba , modlitba-Páně , oběť-na kříži , odpuštění-hříchů
2844 - hříchy, modlitba , modlitba-Páně , nepřátelé , odpuštění-hříchů