Číslo paragrafu: 168

Část: Vyznání víry
Oddíl: „Věřím” - „Věříme”
Kapitola: Člověk odpovídá Bohu
Článek:Věříme
Odstavec:„Shlédni , Pane, na víru své církve”
Je to především celá církev, která věří, a tak nese, živí a podpírá mou víru. A je to především zase církev, která vyznává všude Pána („Po celém světě vyznává tě tvá církev,“ zpíváme v Te Deum); s ní a v ní také my jsme unášeni a vedeni, abychom vyznali „Věřím“, „Věříme“. Křtem dostáváme od církve víru a nový život v Kristu. V římském rituálu se ten, kdo křtí, ptá katechumena: „Co žádáš od Boží církve?“ Odpověď zní: „Víru.“ „Co ti dá víra?“ „Věčný život.“

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

1253 -  víra-víra a křest, víra-nedokonalá   

Vybrané dle klíčových slov:

167 - církev, víra , vyznání víry-apoštolské , koncily , společenství-věřících
175 - církev, víra , poklad víry , Boží Duch  
181 - církev, víra , věřící , církev-matka , Otec
186 - církev, víra , vyznání víry , Písmo svaté , Nový zákon
172 - církev, církev-církev a víra , křest , kultura , národy
169 - církev, církev-matka , spása , víra , znovuzrození
838 - církev, církev-katolická , církev-univerzální , křest , křesťané
818 - církev, církev-jednota , církev-katolická , církve-roztržky , křest
2042 - církev, církevní přikázání , eucharistická oběť , eucharistie , křest
82 - církev, Písmo svaté , tradice-posvátné   
98 - církev, bohoslužba , život-církve , církevní nauka , učení křesťanské
138 - církev, Nový zákon-knihy , Starý zákon-starozákonní knihy , Písmo svaté , inspirace
174 - církev, víra-jedna , spása , věrohodnost , spolehlivost
247 - církev, církev-římská , církve-pravoslavné , Filioque , koncily
748 - církev, Ježíš Kristus-světlo národů , církev-katolická , radostná zvěst-hlásání , 2. Vatikánský koncil
749 - církev, církev-katolická , církev-svatá , pramen-svatosti , Duch svatý-pramen svatosti
751 - církev, církev-Boží lid , shromáždění , dějiny  
753 - církev, církev-symboly , rodina , tělo Kristovo , tajemství-církve
755 - církev, církev-pole , církev-symboly , církev-vinice , Bůh-hospodář
760 - církev, stvoření (proces) , církev-svolaný lid , úmysly Boží , první křesťané