Číslo paragrafu: 1668

Část: SLAVENÍ KŘESŤANSKÉHO TAJEMSTVÍ
Oddíl: SEDM SVÁTOSTÍ CÍRKVE
Kapitola: JINÉ LITURGICKÉ SLAVNOSTI
Článek:SVÁTOSTINY
2. podnadpis:CHARAKTERISTICKÉ RYSY SVÁTOSTNIN
Církev ustanovila svátostiny k posvěcování některých církevních služeb, některých životních stavů, nejrůznějších událostí křesťanského života, jakož i používání věcí prospěšných člověku. Podle pastorálních rozhodnutí biskupů mohou svátostiny také odpovídat kulturním a časovým potřebám, které jsou vlastní křesťanskému lidu některého kraje nebo některé doby. Tvoří je vždy modlitba, často doprovázená určitým znamením, jako je vkládání ruky, znamení kříže, pokropení svěcenou vodou (jež připomíná křest).

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

699 -  Duch svatý-symboly, vkládání rukou, epikleze, modlitby-církve  2157 -  Bůh-Spasitel, křesťané, křestní-jméno, modlitby-křesťanské, oslava-Boha

Vybrané dle klíčových slov:

1145 - kultura, výchova-Boží , symboly , znamení  
1908 - kultura, lidské společenství , obecné blaho , povinnosti , rodina
1666 - liturgické slavnosti, liturgie , modlitba , rodinná církev , svátost manželství
1649 - liturgické slavnosti, liturgie , manželská věrnost , manželství , manželství-nerozlučitelnost
1656 - liturgické slavnosti, liturgie , povolání-k manželství , rodinná církev , svátost manželství
1659 - liturgické slavnosti, liturgie , svátost manželství , svátosti , tajemství-církve
1663 - liturgické slavnosti, liturgie , svatební obřady , svátost manželství , svátosti
1664 - liturgické slavnosti, liturgie , manželství-nerozlučitelnost , polygamie , svátost manželství
1665 - liturgické slavnosti, liturgie , manželství , manželství-rozluka , svátost manželství
1675 - liturgické slavnosti, liturgie , svátostiny , zbožnost-lidová , bohoslužba
1677 - liturgické slavnosti, liturgie , svátostiny , bohoslužba , obřady liturgické
1678 - liturgické slavnosti, liturgie , svátostiny , žehnání , bohoslužba
1679 - liturgické slavnosti, liturgie , svátostiny , světlo-víry , bohoslužba
1680 - liturgické slavnosti, liturgie , pohřeb-křesťanský , poslední přechod , pascha
1684 - liturgické slavnosti, liturgie , pohřeb-křesťanský , pohřební obřady , služba-církve
1685 - liturgické slavnosti, liturgie , pohřeb-křesťanský , pohřební obřady , tradice-liturgická
1686 - liturgické slavnosti, liturgie , liturgie-římská , pohřeb-křesťanský , pohřební obřady
1687 - liturgické slavnosti, liturgie , pohřeb-křesťanský , pohřební obřady , rodina
1690 - liturgické slavnosti, liturgie , pohřeb-křesťanský , pohřební obřady , tradice-byzantská
1067 - liturgie, oslava-Boha , velikonoční tajemství , vykoupení , zmrtvýchvstání