Číslo paragrafu: 1654

Část: SLAVENÍ KŘESŤANSKÉHO TAJEMSTVÍ
Oddíl: SEDM SVÁTOSTÍ CÍRKVE
Kapitola: SVÁTOSTI K SLUŽBĚ SPOLEČENSTVÍ
Článek:SVÁTOST MANŽELSTVÍ
Podnadpis (římská čísla):DOBRA A POŽADAVKY MANŽELSKÉ LÁSKY
2. podnadpis:OTEVŘENOST K PLODNOSTI
Manželé, kterým Bůh nedopřál, aby měli děti, přesto mohou vést smysluplný manželský život po stránce lidské i křesťanské. Jejich manželství může vyzařovat plodnost lásky, vstřícnosti a oběti.

Spřízněné paragrafy

Vybrané dle klíčových slov:

1653 - děti, láska , láska-manželská , liturgické slavnosti , liturgie
2198 - děti, láska , láska-k bližnímu , matka , otec
2200 - děti, láska , láska-k bližnímu , matka , otec
2373 - děti, láska , láska-k bližnímu , požehnání , rodina
2374 - děti, láska , láska-k bližnímu , neplodnost , sexualita
2375 - děti, láska , láska-k bližnímu , neplodnost , sexualita
2376 - děti, láska , láska-k bližnímu , otec , sexualita
2379 - děti, láska , láska-k bližnímu , lékaři , neplodnost
2377 - děti, dokonalost , láska , láska-k bližnímu , lékaři
2378 - děti, embryo , láska , láska-k bližnímu , sexualita
1651 - eucharistická oběť, liturgické slavnosti , liturgie , manželská věrnost , manželství
1683 - eucharistická oběť, liturgické slavnosti , liturgie , matka , oběti
1689 - eucharistická oběť, eucharistie , liturgické slavnosti , liturgie , pohřeb-křesťanský
1326 - eucharistická oběť, eucharistie , život-věčný , liturgie-nebeská  
1362 - eucharistická oběť, velikonoční oběť , anamneze , modlitby-eucharistické , památka
1364 - eucharistická oběť, eucharistie , zpřítomění-oběti na kříži , památka , vyyloupení
1365 - eucharistická oběť, památka , eucharistie , Nová smlouva , odpuštění-hříchů
1366 - eucharistická oběť, zpřítomění-oběti na kříži , kněžství , vykoupení-ovoce , památka
1371 - eucharistická oběť, eucharistie , modlitba , modlitby-za zemřelé , zemřelí
1372 - eucharistická oběť, eucharistie , Ježíš Kristus-Vykupitel , obět-Ježíše Krista , shromáždění