Číslo paragrafu: 1645

Část: SLAVENÍ KŘESŤANSKÉHO TAJEMSTVÍ
Oddíl: SEDM SVÁTOSTÍ CÍRKVE
Kapitola: SVÁTOSTI K SLUŽBĚ SPOLEČENSTVÍ
Článek:SVÁTOST MANŽELSTVÍ
Podnadpis (římská čísla):DOBRA A POŽADAVKY MANŽELSKÉ LÁSKY
2. podnadpis:JEDNOTA A NEROZLUČNOST MANŽELSTVÍ
„Jednota manželství, kterou Pán potvrdil, se také jasně projevuje stejnou osobní důstojností ženy i muže, kterou je třeba uznávat ve vzájemné a plné lásce.“ Polygamie (mnohoženství) odporuje této stejné důstojnosti a manželské lásce, jež je jediná a výlučná.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

369 -  člověk-důstojnost, moudrost, muž a žena, rovnost mezi lidmi, Bůh-Stvořitel

Vybrané dle klíčových slov:

1646 - jednota-muže a ženy, manželská věrnost , manželství-nerozlučitelnost , přirozenost-lidská , svátost manželství
1644 - jednota-muže a ženy, láska-nadpřirozená , manželská věrnost , manželství-nerozlučitelnost , nadpřirozenost
371 - jednota-muže a ženy, společenství , muž a žena , člověk , pohlavnost
372 - jednota-muže a ženy, manželství , muž a žena , život-lidský , dítě
1610 - manželství-nerozlučitelnost, mravní-vědomí , patriarchové , polygamie , srdce
1614 - manželství-nerozlučitelnost, smysl-pro manželství , srdce , svátost manželství , svátosti
1615 - manželství-nerozlučitelnost, pramen-duchovního života , smysl-pro manželství , svátost manželství , svátosti
1638 - svátost manželství, svátosti , sňatek   
1619 - panenství, svátost manželství , svátosti , svět-současný , znamení
1622 - svatební obřady, svátost manželství , svátost pokání a smíření , svátosti , lítost
1631 - manželský souhlas, svátost manželství , svátosti , věrnost-manželská , život-rodiny
1633 - manželství smíšená, svátost manželství , svátosti , sňatek  
1635 - manželství smíšená, svátost manželství , svátosti , sňatek  
1649 - liturgické slavnosti, liturgie , manželská věrnost , manželství , manželství-nerozlučitelnost
2364 - láska, láska-k bližnímu , manželská věrnost , manželství , sebeovládání
2365 - láska, láska-k bližnímu , manželská věrnost , manželství , sexualita
1664 - liturgické slavnosti, liturgie , manželství-nerozlučitelnost , polygamie , svátost manželství
1608 - láska-k bližnímu, láska-manželská , svátost manželství , svátosti , uzdravení
1613 - dobro, dobrota , svátost manželství , svátosti , sňatek
1623 - manželská smlouva, svatební obřady , svátost manželství , svátosti , znamení