Číslo paragrafu: 1642

Část: SLAVENÍ KŘESŤANSKÉHO TAJEMSTVÍ
Oddíl: SEDM SVÁTOSTÍ CÍRKVE
Kapitola: SVÁTOSTI K SLUŽBĚ SPOLEČENSTVÍ
Článek:SVÁTOST MANŽELSTVÍ
Podnadpis (římská čísla):ÚČINKY SVÁTOSTI MANŽELSTVÍ
2. podnadpis:MILOST SVÁTOSTI MANŽELSTVÍ
Kristus je zdrojem této milosti. „Jako kdysi Bůh vyšel svému lidu v ústrety úmluvou lásky a věrnosti, tak nyní Spasitel lidí a Snoubenec církve vychází vstříc věřícím manželům svátostí manželství.“ Zůstává s nimi a dává jim sílu následovat ho a brát na sebe svůj kříž, povstávat ze svých pádů, vzájemně si odpouštět, nést břemena jeden druhého, „podřizovat se jeden druhému z úcty ke Kristu“ (Ef 5,21) a milovat se nadpřirozenou, něžnou a plodnou láskou. V radostech jejich lásky a jejich rodinného života jim Kristus uděluje už zde na zemi, aby předem okoušeli svatební hostinu Beránka: „Jak mám dostatečně vylíčit štěstí onoho manželství, které církev spojuje, oběť posiluje a požehnání pečetí, které oznamují andělé a které uznává nebeský Otec? … Jaký je to pár: dva věřící s jednou nadějí, s jednou touhou, s jedním způsobem života, v jedné službě! Oba jsou dětmi téhož Otce, oba služebníky jednoho Pána; nic je nerozlučuje ani v duchu, ani v těle, naopak jsou opravdu dva v jednom těle. Kde je jedno tělo, tam je také jeden duch.“

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

1615 -  manželství-nerozlučitelnost, pramen-duchovního života, smysl-pro manželství, svátost manželství, svátosti 796 -  církev-nevěsta Kristova, Ježíš Kristus-ženich církve, církev-Tělo Kristovo, církev-jednota s Kristem, Beránek

Vybrané dle klíčových slov:

2665 - beránek, Boží-slovo , Bůh-Spasitel , modlitba , modlitby-církve
1602 - beránek, dějiny-spásy , muž a žena , Nová smlouva , obnova
1612 - beránek, Izrael , Nová smlouva , Stará smlouva , svátost manželství
1618 - beránek, dobro , hostina , následování Krista , panenství
2572 - beránek, Boží-přísliby , modlitba , oběti , Starý zákon
2618 - beránek, Eva , krev Kristova , Maria , Maria-nová Eva
2642 - beránek, církev , modlitba , modlitby-církve , modlitby-chvály
2346 - Boží-věrnost, čistota , láska , láska-k bližnímu , sebeovládání
346 - Boží-věrnost, smlouva , stvoření (proces) , zákony , Bůh-stvořitel
1640 - Boží-věrnost, lidské úkony , manželská smlouva , manželství-nerozlučitelnost , moudrost
2465 - Boží-věrnost, povolání , pramen-pravdy , pravda , život-křesťanský
2474 - Boží-věrnost, krev , pravda , život-v pravdě , věrnost-Boží
1652 - Bůh-Spasitel, děti , láska , láska-manželská , liturgické slavnosti
2103 - Bůh-Spasitel, evangelijní rady , láska , láska-k Bohu , náboženství
389 - Bůh-Spasitel, hřích-prvotní , hříchy , spása , tajemství-Kristovo
457 - Bůh-Spasitel, Boží-Syn , oběť , hříchy , smíření-s Bohem
594 - Bůh-Spasitel, hříchy , odpuštění-hříchů , Ježíš Kristus-Boží Syn  
632 - Bůh-Spasitel, sestoupení do pekel , vzkříšení , smrt , peklo
1702 - Bůh-Spasitel, člověk , člověk-Boží obraz , lidé , lidská bytost
1963 - Bůh-Spasitel, mravní-zákon , obrácení , otroctví , Starý zákon