Číslo paragrafu: 1640

Část: SLAVENÍ KŘESŤANSKÉHO TAJEMSTVÍ
Oddíl: SEDM SVÁTOSTÍ CÍRKVE
Kapitola: SVÁTOSTI K SLUŽBĚ SPOLEČENSTVÍ
Článek:SVÁTOST MANŽELSTVÍ
Podnadpis (římská čísla):ÚČINKY SVÁTOSTI MANŽELSTVÍ
2. podnadpis:MANŽELSKÉ POUTO
Manželské pouto tedy stanovil sám Bůh, takže platné a dokonalé manželství mezi pokřtěnými nemůže být nikdy rozloučeno. Toto pouto, které pochází ze svobodného lidského činu manželů a z dokonání manželství, je už neodvolatelné a dává vznik smlouvě ručené věrností Boha. Církev nemá moc vyslovit se proti tomuto uspořádání Boží moudrosti.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

2365 -  láska, láska-k bližnímu, manželská věrnost, manželství, sexualita

Vybrané dle klíčových slov:

346 - Boží-věrnost, smlouva , stvoření (proces) , zákony , Bůh-stvořitel
2346 - Boží-věrnost, čistota , láska , láska-k bližnímu , sebeovládání
2465 - Boží-věrnost, povolání , pramen-pravdy , pravda , život-křesťanský
2474 - Boží-věrnost, krev , pravda , život-v pravdě , věrnost-Boží
1627 - lidské úkony, manželský souhlas , svátost manželství , svátosti , sňatek
1623 - manželská smlouva, svatební obřady , svátost manželství , svátosti , znamení
1628 - manželská smlouva, manželský souhlas , manželství-neplatnost , násilí , strach
1610 - manželství-nerozlučitelnost, mravní-vědomí , patriarchové , polygamie , srdce
1614 - manželství-nerozlučitelnost, smysl-pro manželství , srdce , svátost manželství , svátosti
1615 - manželství-nerozlučitelnost, pramen-duchovního života , smysl-pro manželství , svátost manželství , svátosti
1783 - moudrost, mravní-soud , svědomí , svědomí-výchova , výchova
207 - Boží-jméno, Boží-věrnost , zjevení , spása  
210 - JHVH, Boží-věrnost , Bůh-milosrdný , Izrael , zlaté tele
1642 - beránek, Boží-věrnost , Bůh-Spasitel , láska , láska-manželská
1751 - dobro, lidské úkony , mravnost , rozum , svědomí
1625 - dobrovolnost, manželská smlouva , manželský souhlas , přirozený mravní zákon , svátost manželství
295 - Bůh-Stvořitel, moudrost , náhoda , osud , dobrota
369 - člověk-důstojnost, moudrost , muž a žena , rovnost mezi lidmi , Bůh-Stvořitel
1835 - ctnosti, moudrost    
1884 - lidské společenství, moudrost , prozřetelnost , přirozenost , společnost občanská