Číslo paragrafu: 1639

Část: SLAVENÍ KŘESŤANSKÉHO TAJEMSTVÍ
Oddíl: SEDM SVÁTOSTÍ CÍRKVE
Kapitola: SVÁTOSTI K SLUŽBĚ SPOLEČENSTVÍ
Článek:SVÁTOST MANŽELSTVÍ
Podnadpis (římská čísla):ÚČINKY SVÁTOSTI MANŽELSTVÍ
2. podnadpis:MANŽELSKÉ POUTO
Sám Bůh zpečeťuje souhlas, kterým se manželé sobě navzájem odevzdávají a přijímají. Z jejich smlouvy „vzniká i před společností stav podle Božího řádu pevný“. Společenství manželů je zapojeno do společenství Boha s lidmi: „Opravdová manželská láska je pozdvižena k účasti na božské lásce.“

Spřízněné paragrafy

Vybrané dle klíčových slov:

2083 - Izrael, láska , láska-k Bohu , otroctví , povinnosti
2129 - Izrael, krása , láska , láska-k Bohu , obrazy posvátné
62 - Izrael, otroctví , smlouva , Mojžíš , Bůh-Spasitel
63 - Izrael, kněžství , starší bratři , poznání , víra-Izraele
1961 - Izrael, Ježíš Kristus-Vykupitel , mravní-zákon , smlouva , Starý zákon
2542 - Izrael, touha-po Bohu , žádostivost , dychtivost , povolání-Izraele
1660 - láska, láska-manželská , liturgické slavnosti , liturgie , manželská smlouva
1637 - láska, láska-manželská , manželství smíšená , modlitba , obrácení
1661 - láska, láska-manželská , liturgické slavnosti , liturgie , svátost manželství
1662 - láska, láska-manželská , liturgické slavnosti , liturgie , manželský souhlas
2397 - láska, láska-k bližnímu , láska-manželská , sexualita , bližní
2384 - láska, láska-k bližnímu , manželská smlouva , manželství , manželství-rozluka
459 - láska, Ježíš Kristus , svatost , láska-k bližnímu , následování Krista
1972 - láska, mravní-zákon , Nový zákon , přátelství , přítel
2085 - láska, láska-k Bohu , stvoření (proces) , Boží-láska , počátek-světa
2087 - láska, láska-k Bohu , poslušnost víry , pramen-víry , svědectví-o Bohu
2090 - láska, láska-k Bohu , naděje , patření na Boha , požehnání
2092 - láska, láska-k Bohu , naděje , obrácení , opovážlivost
2093 - láska, láska-k Bohu , Boží-láska   
2099 - láska, láska-k Bohu , oběti , přímluvy , znamení víry