Číslo paragrafu: 1635

Část: SLAVENÍ KŘESŤANSKÉHO TAJEMSTVÍ
Oddíl: SEDM SVÁTOSTÍ CÍRKVE
Kapitola: SVÁTOSTI K SLUŽBĚ SPOLEČENSTVÍ
Článek:SVÁTOST MANŽELSTVÍ
Podnadpis (římská čísla):MANŽELSKÝ SOUHLAS
2. podnadpis:SMÍŠENÁ MANŽELSTVÍ A ROZDÍLNOST KULTU
Podle práva, které platí v latinské církvi, je k uzavření smíšeného manželství zapotřebí výslovného dovolení církevní autority. V případě rozdílnosti kultu se k platnosti manželství vyžaduje výslovná dispens od překážky. Toto dovolení nebo tato dispens předpokládají, že obě strany znají a nevylučují cíle a podstatné vlastnosti manželství. Katolický partner potvrdí, že je si vědom svých závazků, a nekatolická strana, že je si vědoma závazků svého partnera, totiž zachovat si svou víru a zajistit křest a výchovu dětí v katolické církvi.

Spřízněné paragrafy

Vybrané dle klíčových slov:

1633 - manželství smíšená, svátost manželství , svátosti , sňatek  
1638 - svátost manželství, svátosti , sňatek   
15 - svátosti, spása , liturgie   
739 - svátosti, Duch svatý , církev-církev a Duch svatý , údy-Kristova těla  
740 - svátosti, církev-církev a Duch svatý , Duch svatý , život-nový  
1084 - svátosti, liturgie , milost , svátosti-ustanovení  
1120 - svátosti, služba-církve , spása , kněžství-služebné  
1122 - svátosti, víra , hlásání víry , svátosti-víry  
1123 - svátosti, svátosti-víry , posvěcování člověka , víra  
1124 - svátosti, svátosti-víry , zákon modlitby , víra  
1126 - svátosti, zákon modlitby , jednota křesťanů   
1152 - svátosti, předobrazy , liturgie , symboly , znamení
1636 - ekumenismus, manželství smíšená , rozvoj-víry , svátost manželství , svátosti
1634 - lhostejnost, manželství smíšená , mentalita , pramen-hříchu , svátost manželství
1619 - panenství, svátost manželství , svátosti , svět-současný , znamení
1631 - manželský souhlas, svátost manželství , svátosti , věrnost-manželská , život-rodiny
1622 - svatební obřady, svátost manželství , svátost pokání a smíření , svátosti , lítost
780 - církev-svátost spásy, svátosti , církev-společenství s Bohem , Boží-lid  
1115 - Ježíš Kristus-život a učení, svátosti , svátosti-Kristovy , velikonoční tajemství  
1125 - obřady, svátosti , autorita církve  , svátosti-víry