Číslo paragrafu: 1634

Část: SLAVENÍ KŘESŤANSKÉHO TAJEMSTVÍ
Oddíl: SEDM SVÁTOSTÍ CÍRKVE
Kapitola: SVÁTOSTI K SLUŽBĚ SPOLEČENSTVÍ
Článek:SVÁTOST MANŽELSTVÍ
Podnadpis (římská čísla):MANŽELSKÝ SOUHLAS
2. podnadpis:SMÍŠENÁ MANŽELSTVÍ A ROZDÍLNOST KULTU
Rozdílné vyznání manželů není nepřekonatelnou překážkou pro manželství, jestliže dokážou dát dohromady, co každý z nich přijal ve vlastním náboženském společenství, a naučit se jeden od druhého, jakým způsobem žije svou věrnost ke Kristu. Avšak nesmějí se ani podceňovat obtíže smíšených manželství. Jsou důsledkem skutečnosti, že rozdělení křesťanů není ještě překonáno. Manželé se vydávají v nebezpečí, že budou tragicky prožívat drama rozdělení křesťanů ve svém vlastním domově. Rozdílnost vyznání může tyto potíže ještě zvýšit. Rozpory týkající se víry, samo pojetí manželství, ale i rozdílná náboženská mentalita mohou být zdrojem napětí v manželství, především ve výchově dětí. A tu se může vynořit jedno pokušení: náboženská lhostejnost.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

817 -  bludy, církev, církev-jednota, církev-katolická, církve-roztržky

Vybrané dle klíčových slov:

1633 - manželství smíšená, svátost manželství , svátosti , sňatek  
1635 - manželství smíšená, svátost manželství , svátosti , sňatek  
1638 - svátost manželství, svátosti , sňatek   
1636 - ekumenismus, manželství smíšená , rozvoj-víry , svátost manželství , svátosti
1619 - panenství, svátost manželství , svátosti , svět-současný , znamení
1622 - svatební obřady, svátost manželství , svátost pokání a smíření , svátosti , lítost
1631 - manželský souhlas, svátost manželství , svátosti , věrnost-manželská , život-rodiny
1637 - láska, láska-manželská , manželství smíšená , modlitba , obrácení
1608 - láska-k bližnímu, láska-manželská , svátost manželství , svátosti , uzdravení
1613 - dobro, dobrota , svátost manželství , svátosti , sňatek
1623 - manželská smlouva, svatební obřady , svátost manželství , svátosti , znamení
1626 - manželský souhlas, manželství-neplatnost , svátost manželství , svátosti , zákon přirozený
1627 - lidské úkony, manželský souhlas , svátost manželství , svátosti , sňatek
1629 - manželský souhlas, manželství-neplatnost , svátost manželství , svátosti , sňatek
1659 - liturgické slavnosti, liturgie , svátost manželství , svátosti , tajemství-církve
1614 - manželství-nerozlučitelnost, smysl-pro manželství , srdce , svátost manželství , svátosti
1615 - manželství-nerozlučitelnost, pramen-duchovního života , smysl-pro manželství , svátost manželství , svátosti
1620 - dobro, panenství , smysl-pro manželství , svátost manželství , svátosti
1641 - dokonalost, láska , láska-manželská , svátost manželství , svátosti
1663 - liturgické slavnosti, liturgie , svatební obřady , svátost manželství , svátosti