Číslo paragrafu: 1623

Část: SLAVENÍ KŘESŤANSKÉHO TAJEMSTVÍ
Oddíl: SEDM SVÁTOSTÍ CÍRKVE
Kapitola: SVÁTOSTI K SLUŽBĚ SPOLEČENSTVÍ
Článek:SVÁTOST MANŽELSTVÍ
Podnadpis (římská čísla):SLAVENÍ MANŽELSTVÍ
Podle latinské tradice si novomanželé jako služebníci Kristovy milosti navzájem udělují svátost manželství tím, že před církví vyjádří svůj souhlas. Podle tradice východních církví jsou biskupové nebo kněží svědky vzájemného souhlasu snoubenců, ale rovněž jejich požehnání je nutné k tomu, aby svátost byla platná.

Spřízněné paragrafy

Vybrané dle klíčových slov:

1628 - manželská smlouva, manželský souhlas , manželství-neplatnost , násilí , strach
1622 - svatební obřady, svátost manželství , svátost pokání a smíření , svátosti , lítost
1638 - svátost manželství, svátosti , sňatek   
1152 - svátosti, předobrazy , liturgie , symboly , znamení
15 - svátosti, spása , liturgie   
739 - svátosti, Duch svatý , církev-církev a Duch svatý , údy-Kristova těla  
740 - svátosti, církev-církev a Duch svatý , Duch svatý , život-nový  
1084 - svátosti, liturgie , milost , svátosti-ustanovení  
1120 - svátosti, služba-církve , spása , kněžství-služebné  
1122 - svátosti, víra , hlásání víry , svátosti-víry  
1123 - svátosti, svátosti-víry , posvěcování člověka , víra  
1124 - svátosti, svátosti-víry , zákon modlitby , víra  
1126 - svátosti, zákon modlitby , jednota křesťanů   
1625 - dobrovolnost, manželská smlouva , manželský souhlas , přirozený mravní zákon , svátost manželství
1619 - panenství, svátost manželství , svátosti , svět-současný , znamení
1631 - manželský souhlas, svátost manželství , svátosti , věrnost-manželská , život-rodiny
1633 - manželství smíšená, svátost manželství , svátosti , sňatek  
1635 - manželství smíšená, svátost manželství , svátosti , sňatek  
780 - církev-svátost spásy, svátosti , církev-společenství s Bohem , Boží-lid  
1115 - Ježíš Kristus-život a učení, svátosti , svátosti-Kristovy , velikonoční tajemství