Číslo paragrafu: 1619

Část: SLAVENÍ KŘESŤANSKÉHO TAJEMSTVÍ
Oddíl: SEDM SVÁTOSTÍ CÍRKVE
Kapitola: SVÁTOSTI K SLUŽBĚ SPOLEČENSTVÍ
Článek:SVÁTOST MANŽELSTVÍ
Podnadpis (římská čísla):MANŽELSTVÍ V BOŽÍM PLÁNU
2. podnadpis:PANENSTVÍ PRO KRÁLOVSTVÍ
Panenství pro nebeské království je rozvinutí křestní milosti, je mocným znamením, že svazek s Kristem má přednost, je toužebným očekáváním jeho návratu, je znamením, které také připomíná, že i manželství je skutečností současného světa, který pomíjí.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

922 -  zasvěcené panny, vdovy-zasvěcené, život-zasvěcený, svoboda-srdce  923 -  zasvěcené panny, obřady liturgické, panenství, zasnoubení-Kristu, Consecratio virginum 924 -  zasvěcené panny, život-zasvěcený, sdružování, modlitba, služba

Vybrané dle klíčových slov:

1638 - svátost manželství, svátosti , sňatek   
1152 - svátosti, předobrazy , liturgie , symboly , znamení
15 - svátosti, spása , liturgie   
739 - svátosti, Duch svatý , církev-církev a Duch svatý , údy-Kristova těla  
740 - svátosti, církev-církev a Duch svatý , Duch svatý , život-nový  
1084 - svátosti, liturgie , milost , svátosti-ustanovení  
1120 - svátosti, služba-církve , spása , kněžství-služebné  
1122 - svátosti, víra , hlásání víry , svátosti-víry  
1123 - svátosti, svátosti-víry , posvěcování člověka , víra  
1124 - svátosti, svátosti-víry , zákon modlitby , víra  
1126 - svátosti, zákon modlitby , jednota křesťanů   
1620 - dobro, panenství , smysl-pro manželství , svátost manželství , svátosti
1631 - manželský souhlas, svátost manželství , svátosti , věrnost-manželská , život-rodiny
1633 - manželství smíšená, svátost manželství , svátosti , sňatek  
1635 - manželství smíšená, svátost manželství , svátosti , sňatek  
1622 - svatební obřady, svátost manželství , svátost pokání a smíření , svátosti , lítost
780 - církev-svátost spásy, svátosti , církev-společenství s Bohem , Boží-lid  
1115 - Ježíš Kristus-život a učení, svátosti , svátosti-Kristovy , velikonoční tajemství  
1125 - obřady, svátosti , autorita církve  , svátosti-víry
1135 - liturgie, svátosti , svátostná ekonomie , bohoslužba