Číslo paragrafu: 1611

Část: SLAVENÍ KŘESŤANSKÉHO TAJEMSTVÍ
Oddíl: SEDM SVÁTOSTÍ CÍRKVE
Kapitola: SVÁTOSTI K SLUŽBĚ SPOLEČENSTVÍ
Článek:SVÁTOST MANŽELSTVÍ
Podnadpis (římská čísla):MANŽELSTVÍ V BOŽÍM PLÁNU
2. podnadpis:MANŽELSTVÍ POD VEDENÍM ZÁKONA
Proroci viděli smlouvu Boha s Izraelem jako obraz výlučné a věrné manželské lásky a připravovali svědomí vyvoleného národa, aby hlouběji chápal jedinost a nerozlučitelnost manželství. Knihy Rút a Tobiáš poskytují dojemná svědectví o vysokém smyslu pro manželství, věrnost a něhu manželů. Tradice vždy viděla v Písni písní jedinečný výraz lidské lásky, natolik je tato odleskem Boží lásky, „silné jako smrt“, kterou „neuhasí zátopy vod“ (Pís 8,6-7).

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

219 -  Boží-láska, Izrael, láska, Syn Boží, nevěrnost 2380 -  cizoložství, láska, láska-k bližnímu, manželská věrnost, modloslužba 2361 -  Adam, Eva, intimita člověka, láska, láska-k bližnímu

Vybrané dle klíčových slov:

1162 - chvalozpěvy, krása , liturgie , modlitba , obrazy posvátné
2588 - chvalozpěvy, modlitba , modlitby-chvály , rozjímání , srdce lidské
2675 - chvalozpěvy, Maria , Maria-působení Ducha svatého , modlitba , modlitba-Mariina
2678 - chvalozpěvy, Maria , modlitba , modlitba-Mariina , růženec
1639 - Izrael, láska , láska-manželská , manželská smlouva , manželství-nerozlučitelnost
2083 - Izrael, láska , láska-k Bohu , otroctví , povinnosti
2129 - Izrael, krása , láska , láska-k Bohu , obrazy posvátné
62 - Izrael, otroctví , smlouva , Mojžíš , Bůh-Spasitel
63 - Izrael, kněžství , starší bratři , poznání , víra-Izraele
1961 - Izrael, Ježíš Kristus-Vykupitel , mravní-zákon , smlouva , Starý zákon
2542 - Izrael, touha-po Bohu , žádostivost , dychtivost , povolání-Izraele
1637 - láska, láska-manželská , manželství smíšená , modlitba , obrácení
1660 - láska, láska-manželská , liturgické slavnosti , liturgie , manželská smlouva
1661 - láska, láska-manželská , liturgické slavnosti , liturgie , svátost manželství
1662 - láska, láska-manželská , liturgické slavnosti , liturgie , manželský souhlas
2397 - láska, láska-k bližnímu , láska-manželská , sexualita , bližní
459 - láska, Ježíš Kristus , svatost , láska-k bližnímu , následování Krista
1972 - láska, mravní-zákon , Nový zákon , přátelství , přítel
2085 - láska, láska-k Bohu , stvoření (proces) , Boží-láska , počátek-světa
2087 - láska, láska-k Bohu , poslušnost víry , pramen-víry , svědectví-o Bohu