Číslo paragrafu: 1610

Část: SLAVENÍ KŘESŤANSKÉHO TAJEMSTVÍ
Oddíl: SEDM SVÁTOSTÍ CÍRKVE
Kapitola: SVÁTOSTI K SLUŽBĚ SPOLEČENSTVÍ
Článek:SVÁTOST MANŽELSTVÍ
Podnadpis (římská čísla):MANŽELSTVÍ V BOŽÍM PLÁNU
2. podnadpis:MANŽELSTVÍ POD VEDENÍM ZÁKONA
Mravní vědomí, týkající se jednoty a nerozlučitelnosti manželství, se vyvíjelo pod výchovným vedením Starého zákona. Ještě nebylo výslovně odmítnuto mnohoženství patriarchů a králů. Nicméně zákon, který dal Mojžíš, je zaměřen na ochranu ženy proti svévolné vládě ze strany muže, i když nese, podle slov Pána, stopy „tvrdosti lidského srdce“, kvůli níž Mojžíš dovolil zapudit ženu.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

1963 -  Bůh-Spasitel, mravní-zákon, obrácení, otroctví, Starý zákon 2387 -  Boží-plán (spásy), úradek, láska, láska-k bližnímu, polygamie

Vybrané dle klíčových slov:

1614 - manželství-nerozlučitelnost, smysl-pro manželství , srdce , svátost manželství , svátosti
1615 - manželství-nerozlučitelnost, pramen-duchovního života , smysl-pro manželství , svátost manželství , svátosti
61 - patriarchové, proroci , světci , Starý zákon , liturgie
368 - člověk, srdce , tradice-církevní , hlubina bytí , svoboda-člověka
1896 - lidské společenství, srdce , společnost občanská   
1645 - jednota-muže a ženy, manželská věrnost , manželství-nerozlučitelnost , polygamie , svátost manželství
1664 - liturgické slavnosti, liturgie , manželství-nerozlučitelnost , polygamie , svátost manželství
1646 - jednota-muže a ženy, manželská věrnost , manželství-nerozlučitelnost , přirozenost-lidská , svátost manželství
130 - Boží-plán (spásy), Písmo svaté-typologie , patriarchové , povolání , Písmo svaté
707 - Duch svatý, zjevení Boha , patriarchové , proroci , Boží Slovo
27 - touha-po Bohu, člověk , srdce , láska-k Bohu , štěstí
1718 - blahoslavenství, lidské pokolení , srdce , touha-po štěstí , život-věčný
1728 - dobra-pozemská, dobro , srdce , statky (majetek) , majetek
1784 - slabost, sobectví , srdce , svědomí , svědomí-výchova
1640 - Boží-věrnost, lidské úkony , manželská smlouva , manželství-nerozlučitelnost , moudrost
1644 - jednota-muže a ženy, láska-nadpřirozená , manželská věrnost , manželství-nerozlučitelnost , nadpřirozenost
1698 - Boží-přísliby, katecheze , oslava-Ježíše Krista , srdce , život-duchovní
1764 - duch, psychika , smysly , srdce , vášně
1766 - city, dobro , láska , srdce , vášně
1770 - dokonalost, mravnost , smysly , srdce , vášně