Číslo paragrafu: 1602

Část: SLAVENÍ KŘESŤANSKÉHO TAJEMSTVÍ
Oddíl: SEDM SVÁTOSTÍ CÍRKVE
Kapitola: SVÁTOSTI K SLUŽBĚ SPOLEČENSTVÍ
Článek:SVÁTOST MANŽELSTVÍ
Podnadpis (římská čísla):MANŽELSTVÍ V BOŽÍM PLÁNU
Písmo svaté začíná stvořením muže a ženy k Božímu obrazu a podobě a končí viděním „svatby Beránkovy“ (Zj 19,9). Od začátku až do konce Písmo mluví o manželství a jeho „tajemství“, o jeho ustanovení a o smyslu, jaký mu dal Bůh, o jeho původu a cíli, o tom, jak se různým způsobem uskutečňovalo během celých dějin spásy, o jeho těžkostech vyplývajících z hříchu a o jeho obnovení „v Pánu“(1 Kor 7,39), v Nové smlouvě Krista a církve.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

369 -  člověk-důstojnost, moudrost, muž a žena, rovnost mezi lidmi, Bůh-Stvořitel 796 -  církev-nevěsta Kristova, Ježíš Kristus-ženich církve, církev-Tělo Kristovo, církev-jednota s Kristem, Beránek

Vybrané dle klíčových slov:

1612 - beránek, Izrael , Nová smlouva , Stará smlouva , svátost manželství
1618 - beránek, dobro , hostina , následování Krista , panenství
1642 - beránek, Boží-věrnost , Bůh-Spasitel , láska , láska-manželská
2572 - beránek, Boží-přísliby , modlitba , oběti , Starý zákon
2618 - beránek, Eva , krev Kristova , Maria , Maria-nová Eva
2642 - beránek, církev , modlitba , modlitby-církve , modlitby-chvály
2665 - beránek, Boží-slovo , Bůh-Spasitel , modlitba , modlitby-církve
431 - dějiny-spásy, hříchy , Ježíš Kristus-Vykupitel , otroctví , spása
2259 - dějiny-spásy, krev , láska , láska-k bližnímu , nepřátelé
1129 - Nová smlouva, přijetí za Boží děti , svátosti-spásy , spása  
1130 - Nová smlouva, svátosti-věčného života , život-věčný , sv.Tomáš Akvinský , úmluva
257 - Nejsvětější Trojice, dějiny-spásy , blaženost , láska , spása
280 - Bůh-Stvořitel, dějiny-spásy , Boží-plán (spásy) , stvoření (proces) , Ježíš Kristus
1217 - křestní-voda, svěcení, dějiny-spásy , voda-křestní  , liturgie-velikonoční
383 - člověk, muž a žena , společenství-osobní , lidé , Bůh-Stvořitel
65 - Ježíš Kristus-Syn Boží, Nová smlouva , proroci , Slovo , vrchol
1262 - symbolismus-křtu, obnova , znovuzrození , očitění  
1066 - ekonomie spásy (božská), Nejsvětější Trojice , dějiny-spásy , liturgie , svět-spása
1080 - požehnání-zdroj života, Boží-požehnání , dějiny-spásy , Abraám , hřích
1095 - ekonomie spásy (božská), chápání-duchovní , dějiny-spásy , liturgie , tradice-židovská