Číslo paragrafu: 1584

Část: SLAVENÍ KŘESŤANSKÉHO TAJEMSTVÍ
Oddíl: SEDM SVÁTOSTÍ CÍRKVE
Kapitola: SVÁTOSTI K SLUŽBĚ SPOLEČENSTVÍ
Článek:SVÁTOST KNĚŽSTVÍ
Podnadpis (římská čísla):ÚČINKY SVÁTOSTI KNĚŽSTVÍ
2. podnadpis:NEZRUŠITELNÉ ZNAMENÍ
Nehodnost posvěceného služebníka nebrání Kristu, aby skrze něho působil, protože jeho prostřednictvím jedná a působí spásu sám Kristus. Svatý Augustin se o tom vyjadřuje s důrazem: „Pyšný služebník patří dohromady s ďáblem; avšak kvůli tomu není znesvěcen Kristův dar; to, co skrze něho protéká, zůstává čisté: to, co jím protéká, zůstává průzračné a dospívání až k plodné zemi … Duchovní síla svátosti je totiž jako světlo: přichází čisté k těm, kteří mají být osvíceni, a není zakaleno, i když musí procházet nečistými bytostmi.“

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

1128 -  ex opere operantis, svátosti-spásy, svátosti -udělovatel   1550 -  ekonomie spásy (božská)-svátost kněžství, hříchy, kněží, pomazání-nemocných, svátost kněžství

Vybrané dle klíčových slov:

95 - spása, Písmo svaté , tradice-posvátné , církev-učitelský úřad , Duch svatý
161 - spása, víra , Ježíš Kristus , život-věčný , děti-Boží
518 - spása, dějiny spásy , hříchy , Ježíš Kristus-život a učení , sv.Irenej
519 - spása, Ježíš Kristus-život a učení , ospravedlnění , Přímluvce , hříchy
588 - spása, hřích-všeobecnost , celníci , hříšníci , Ježíš Kristus-vykupitel
620 - spása, Ježíš Kristus-utrpení a smrt , Boží-láska , smíření-s Bohem , oběť-na kříži
1581 - svátost kněžství, svátost kněžství-účinky , svátosti , znamení , biskupové
1583 - svátost kněžství, svátost kněžství-účinky  , svátosti , znamení
1562 - svátost kněžství, svátosti , svěcení-kněží , biskupové  
1590 - svátost kněžství, svátosti , biskupové , duchovenstvo  
1598 - svátost kněžství, svátosti , biskupové , duchovenstvo  
15 - svátosti, spása , liturgie   
1120 - svátosti, služba-církve , spása , kněžství-služebné  
739 - svátosti, Duch svatý , církev-církev a Duch svatý , údy-Kristova těla  
740 - svátosti, církev-církev a Duch svatý , Duch svatý , život-nový  
1084 - svátosti, liturgie , milost , svátosti-ustanovení  
1122 - svátosti, víra , hlásání víry , svátosti-víry  
1123 - svátosti, svátosti-víry , posvěcování člověka , víra  
1124 - svátosti, svátosti-víry , zákon modlitby , víra  
1126 - svátosti, zákon modlitby , jednota křesťanů