Číslo paragrafu: 1575

Část: SLAVENÍ KŘESŤANSKÉHO TAJEMSTVÍ
Oddíl: SEDM SVÁTOSTÍ CÍRKVE
Kapitola: SVÁTOSTI K SLUŽBĚ SPOLEČENSTVÍ
Článek:SVÁTOST KNĚŽSTVÍ
Podnadpis (římská čísla):KDO MŮŽE TUTO STVÁTOST UDĚLIT?
Kristus vyvolil apoštoly a dal jim účast na svém poslání a na své pravomoci. Vyvýšen po pravici Otce neopouští své stádce, ale ustavičně je chrání skrze svaté apoštoly a dodnes je vede pod vedením pastýřů, kteří nyní pokračují v jeho díle. Kristus tedy ustanovuje některé za apoštoly a jiné za pastýře. Nadále působí prostřednictvím biskupů.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

857 -  církev-apoštolská, apoštolská posloupnost, apoštolské učení, biskupové-nástupci apoštolů, apoštolové-základ církve

Vybrané dle klíčových slov:

1568 - kněží, svátost kněžství , svátosti , svěcení-kněží , biskupové
1563 - kněží, svátost kněžství , svátosti , svěcení-kněží , znamení
1599 - kněží, svátost kněžství , svátosti , biskupové  
1555 - kněží, svátost kněžství , svátosti , svěcení-biskupů , svědectví-církve
1558 - kněží, svátost kněžství , svátosti , svěcení-biskupů , vkládání rukou
1561 - kněží, svátost kněžství , svátosti , svěcení-biskupů , biskupské svěcení
1577 - kněží, svátost kněžství , svátosti , svěcení-žen , volba
1537 - kněží, svátost kněžství , svátost stavu , svátosti , tradice-církevní
1564 - kněží, modlitby-církve , svátost kněžství , svátosti , svěcení-kněží
1534 - kněží, manželství , svátost kněžství , svátosti , biskupové
1585 - kněží, služebníci Boha , svátost kněžství , svátosti , biskupové
1597 - kněží, modlitby-liturgické , svátost kněžství , svátosti , biskupové
1538 - kněží, požehnání , svátost kněžství , svátost stavu , svátosti
1582 - kněží, křest , svátost kněžství , svátost kněžství-účinky , svátosti
1570 - kněží, pohřeb , služebníci Boha , svátost kněžství , svátosti
1535 - kněží, kněžství , křest , povinnosti , svátost kněžství
1578 - kněží, kněžství-služebné , odpovědnost , povolání-církve , svátost kněžství
1567 - kněží, poslušnost , přátelství , přítel , sliby-poslušnosti
1579 - kněží, kněžství-služebné , povolání , přilnutí , srdce
1562 - svátost kněžství, svátosti , svěcení-kněží , biskupové