Číslo paragrafu: 1573

Část: SLAVENÍ KŘESŤANSKÉHO TAJEMSTVÍ
Oddíl: SEDM SVÁTOSTÍ CÍRKVE
Kapitola: SVÁTOSTI K SLUŽBĚ SPOLEČENSTVÍ
Článek:SVÁTOST KNĚŽSTVÍ
Podnadpis (římská čísla):JAK SE UDĚLUJE SVĚCENÍ?
Podstatný obřad svátosti kněžství spočívá pro všechny tři stupně ve vkládání rukou biskupa na hlavu svěcence, jakož i ve specifické modlitbě svěcení, kterou se vyprošuje vylití Ducha svatého a jeho darů potřebných pro službu, pro kterou je kandidát svěcen.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

699 -  Duch svatý-symboly, vkládání rukou, epikleze, modlitby-církve  1585 -  kněží, služebníci Boha, svátost kněžství, svátosti, biskupové

Vybrané dle klíčových slov:

1125 - obřady, svátosti , autorita církve  , svátosti-víry
1562 - svátost kněžství, svátosti , svěcení-kněží , biskupové  
1590 - svátost kněžství, svátosti , biskupové , duchovenstvo  
1598 - svátost kněžství, svátosti , biskupové , duchovenstvo  
1581 - svátost kněžství, svátost kněžství-účinky , svátosti , znamení , biskupové
1583 - svátost kněžství, svátost kněžství-účinky  , svátosti , znamení
15 - svátosti, spása , liturgie   
739 - svátosti, Duch svatý , církev-církev a Duch svatý , údy-Kristova těla  
740 - svátosti, církev-církev a Duch svatý , Duch svatý , život-nový  
1084 - svátosti, liturgie , milost , svátosti-ustanovení  
1120 - svátosti, služba-církve , spása , kněžství-služebné  
1122 - svátosti, víra , hlásání víry , svátosti-víry  
1123 - svátosti, svátosti-víry , posvěcování člověka , víra  
1124 - svátosti, svátosti-víry , zákon modlitby , víra  
1126 - svátosti, zákon modlitby , jednota křesťanů   
1152 - svátosti, předobrazy , liturgie , symboly , znamení
1597 - kněží, modlitby-liturgické , svátost kněžství , svátosti , biskupové
1238 - křestní-voda, svěcení, modlitby-liturgické , mystagogie , epikleze , voda-křestní
2662 - modlitba, modlitby-liturgické    
2696 - modlitba, modlitby-liturgické , život-modlitby