Číslo paragrafu: 1566

Část: SLAVENÍ KŘESŤANSKÉHO TAJEMSTVÍ
Oddíl: SEDM SVÁTOSTÍ CÍRKVE
Kapitola: SVÁTOSTI K SLUŽBĚ SPOLEČENSTVÍ
Článek:SVÁTOST KNĚŽSTVÍ
Podnadpis (římská čísla):TŘI STUPNĚ VÁTOSTI KNĚŽSTVÍ
2. podnadpis:SVĚCENÍ KNĚŽÍ - SPOLUPRACOVNÍKŮ BISKUPŮ
„Svůj posvátný úřad však vykonávají zejména v eucharistické bohoslužbě neboli shromáždění, kde zastupují Krista, hlásají jeho tajemství a spojují prosby věřících s obětí jejich hlavy. V mešní oběti zpřítomňují a přivlastňují až do příchodu Páně jedinou oběť Nového zákona, totiž oběť Krista obětujícího sama sebe jednou provždy Otci jako neposkvrněný obětní dar.“ Celé jejich služebné kněžství bere svou sílu z této jediné oběti.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

1369 -  eucharistie-slavení, eucharistie-předsedající, biskup, jáhni, eucharistie-jednota slavení 611 -  eucharistie-ustanovení, památka, Ježíš Kristus-utrpení a smrt, večeře Páně, apoštolové-kněží

Vybrané dle klíčových slov:

1589 - obětní dary, oslava-andělů , slabost , srdce Ježíšovo , svátost kněžství
1350 - obětní dary, eucharistická oběť , dary-chleba a vína , offertorium  
1562 - svátost kněžství, svátosti , svěcení-kněží , biskupové  
1590 - svátost kněžství, svátosti , biskupové , duchovenstvo  
1598 - svátost kněžství, svátosti , biskupové , duchovenstvo  
1581 - svátost kněžství, svátost kněžství-účinky , svátosti , znamení , biskupové
1583 - svátost kněžství, svátost kněžství-účinky  , svátosti , znamení
15 - svátosti, spása , liturgie   
739 - svátosti, Duch svatý , církev-církev a Duch svatý , údy-Kristova těla  
740 - svátosti, církev-církev a Duch svatý , Duch svatý , život-nový  
1084 - svátosti, liturgie , milost , svátosti-ustanovení  
1120 - svátosti, služba-církve , spása , kněžství-služebné  
1122 - svátosti, víra , hlásání víry , svátosti-víry  
1123 - svátosti, svátosti-víry , posvěcování člověka , víra  
1124 - svátosti, svátosti-víry , zákon modlitby , víra  
1126 - svátosti, zákon modlitby , jednota křesťanů   
1152 - svátosti, předobrazy , liturgie , symboly , znamení
1165 - tajemství-Kristovo, liturgická doba , liturgie , modlitby-církve , velikonoce
1351 - eucharistie, obětní dary , sbírka , dary , nouze
1563 - kněží, svátost kněžství , svátosti , svěcení-kněží , znamení