Číslo paragrafu: 1545

Část: SLAVENÍ KŘESŤANSKÉHO TAJEMSTVÍ
Oddíl: SEDM SVÁTOSTÍ CÍRKVE
Kapitola: SVÁTOSTI K SLUŽBĚ SPOLEČENSTVÍ
Článek:SVÁTOST KNĚŽSTVÍ
Podnadpis (římská čísla):SVÁTOST KNĚŽSTVÍ V EKONOMII SPÁSY
2. podnadpis:JEDINÉ KRISTOVO KNĚŽSTVÍ
Kristova výkupná oběť je jedinečná, přinesená jednou provždy. Je však zpřítomňována v eucharistické oběti církve. Totéž platí pro Kristovo jediné kněžství: je zpřítomňováno služebným kněžstvím, aniž je tím umenšována jedinečnost Kristova kněžství. „Vždyť jen Kristus je pravý kněz, zatímco ostatní jsou jeho služebníky.“

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

1367 -  oběť-na kříži, Kristova oběť-jedinost, služba-církve, smírná oběť, eucharistie 662 -  Ježíš Kristus-kněžství, Ježíš Kristus-nanebevstoupení, velesvatyně, kříž, liturgie-zdroj

Vybrané dle klíčových slov:

1552 - ekonomie spásy (božská)-svátost kněžství, eucharistická oběť , kněží , kněžství-služebné , modlitby-církve
1544 - ekonomie spásy (božská)-svátost kněžství, jáhni , Ježíš Kristus-kněžství , Ježíš Kristus-prostředník mezi Bohem a lidmi , kněží
1539 - ekonomie spásy (božská)-svátost kněžství, kněží , kněžství , modlitba , oběť-Starého zákona
1540 - ekonomie spásy (božská)-svátost kněžství, evangelium-hlásání , kněží , kněžství , oběť-Starého zákona
1542 - ekonomie spásy (božská)-svátost kněžství, kněží , moudrost , oběti , pomazání-nemocných
1543 - ekonomie spásy (božská)-svátost kněžství, jáhni , kněží , modlitby-liturgické , pomazání-nemocných
1546 - ekonomie spásy (božská)-svátost kněžství, Ježíš Kristus-prostředník mezi Bohem a lidmi , kněží , křest , pomazání-nemocných
1547 - ekonomie spásy (božská)-svátost kněžství, hierarchie , kněží , pomazání-nemocných , rozvoj-milostí
1548 - ekonomie spásy (božská)-svátost kněžství, kněží , kněžství-služebné , pomazání-nemocných , svátost kněžství
1549 - ekonomie spásy (božská)-svátost kněžství, kněží , kněžství-služebné , pomazání-nemocných , svátost kněžství
1550 - ekonomie spásy (božská)-svátost kněžství, hříchy , kněží , pomazání-nemocných , svátost kněžství
1553 - ekonomie spásy (božská)-svátost kněžství, kněží , kněžství-služebné , pomazání-nemocných , svátost kněžství
1372 - eucharistická oběť, eucharistie , Ježíš Kristus-Vykupitel , obět-Ježíše Krista , shromáždění
1326 - eucharistická oběť, eucharistie , život-věčný , liturgie-nebeská  
1364 - eucharistická oběť, eucharistie , zpřítomění-oběti na kříži , památka , vyyloupení
1371 - eucharistická oběť, eucharistie , modlitba , modlitby-za zemřelé , zemřelí
1689 - eucharistická oběť, eucharistie , liturgické slavnosti , liturgie , pohřeb-křesťanský
1365 - eucharistická oběť, památka , eucharistie , Nová smlouva , odpuštění-hříchů
2747 - eucharistická oběť, Ježíš Kristus , Ježíš Kristus-kněžství , Ježíš Kristus-modlitba , kněžství
1362 - eucharistická oběť, velikonoční oběť , anamneze , modlitby-eucharistické , památka