Číslo paragrafu: 1504

Část: SLAVENÍ KŘESŤANSKÉHO TAJEMSTVÍ
Oddíl: SEDM SVÁTOSTÍ CÍRKVE
Kapitola: SVÁTOSTI UZDRAVOVÁNÍ
Článek:POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH
Podnadpis (římská čísla):JEHO ZÁKLADY V EKONOMII SPÁSY
2. podnadpis:KRISTUS - LÉKAŘ
Ježíš často žádá nemocné, aby věřili. K uzdravování používá znamení: sliny a vkládání rukou, bláto a omývání. Nemocní se snaží dotknout se ho, „protože z něho vycházela síla a uzdravovala všechny“ (Lk 6,19). Tak se nás Kristus ve svátostech i nadále „dotýká“, aby nás uzdravoval.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

695 -  Duch svatý-symboly, křižmo, pomazání-Duchem svatým, olej, vtělení 1116 -  svátosti-Boží dílo, svátosti-Kristovy, církev, Nová smlouva 

Vybrané dle klíčových slov:

1503 - nemoce, uzdravení , Ježíš Kristus-lékař , láska , soucit
1500 - nemoce, pomazání-nemocných , zkouška-člověka , utrpení , život-lidský
1501 - nemoce, utrpení , zoufalství , pomazání-nemocných , zralost-duchovní
1502 - nemoce, hříchy , Izrael , obrácení , utrpení
1523 - nemoce, pomazání-nemocných , poslední přechod , smrt-křesťanská , život-křesťanský
1509 - uzdravování nemocných, modlitby-prosebné , pomazání-nemocných , svátosti-uzdravování , nemoce
1506 - uzdravování nemocných, apoštolové-uzdravování , pomazání-nemocných , soucit a uzdravování , učedníci
1507 - uzdravování nemocných, zázraky , apoštolové-poslání , vkládání rukou  
480 - Ježíš Kristus, Ježíš Kristus-lékař , Ježíš Kristus-prostředník mezi Bohem a lidmi , Ježíš z Nazareta , Kristus
1421 - svátosti-uzdravování, ježíš Kristus-lékař , svátost pokání a smíření , svátost pomazání nemocných , uzdravení
1505 - utrpení-smysl, nemoce , utrpení Ježíše Krista , zlo-vykoupení , svět-spása
1514 - pomazání-nemocných, nemoce , stáří , nebezpečí smrti  
1848 - Bůh-Utěšitel, hříchy , Ježíš Kristus-lékař , milosrdenství , obrácení
1510 - pomazání-nemocných, modlitby-prosebné , nemoce , odpuštění-hříchů , uzdravování nemocných
1511 - pomazání-nemocných, svátosti-ustanovení , nemoce , Jakub-apoštol , uzdravování nemocných
1518 - pomazání-nemocných, slovo Boží , nemoce , úkon kajícnosti  
1508 - charisma-uzdravování, charismata , uzdravování nemocných , utrpení-smysl , slabost
1044 - nebeský Jeruzalém, vesmír-obnova , bolest , nemoce , smrt
1513 - pomazání-nemocných-liturgie, obřady latinské , uzdravování , nemoce , záchrana
1516 - modlitby-prosebné, pomazání-nemocných-udělovatel , kněží , pomazání-nemocných-příprava , nemoce