Číslo paragrafu: 1498

Část: SLAVENÍ KŘESŤANSKÉHO TAJEMSTVÍ
Oddíl: SEDM SVÁTOSTÍ CÍRKVE
Kapitola: SVÁTOSTI UZDRAVOVÁNÍ
Článek:SVÁTOST POKÁNÍ A SMÍŘENÍ
Podnadpis (římská čísla):SOUHRN
Prostřednictvím odpustků mohou věřící získávat pro sebe, ale i pro duše v očistci prominutí časných trestů, následků hříchů.

Spřízněné paragrafy

Vybrané dle klíčových slov:

1478 - odpustky, moc svazovat a rozvazovat , tresty-časné , skutky zbožnosti , pokání
1471 - odpustky, pokání , svátost pokání a smíření , tresty-časné , vina
1473 - tresty-časné, smrt-křesťanská , odpustky , skutky-milosrdenství a lásky  
1030 - očistec, očišťování-po smrti , věčná spása-jistota , svatost  
1031 - očistec, tresty-za hřích , očistný oheň , život-věčný , odpuštění-v budoucím věku
1054 - očistec, smrt , Boží milost , život-věčný , svatost
1472 - hříchy-dvojí následek, odpustky , věčný trest , tresty-za hřích , očistec
1032 - modlitby-za zemřelé, očistec , eucharistie , památka zesnulých , modlitba-za duše v očistci
1479 - společenství svatých, zemřelí , odpustky , tresty-časné  
855 - církev-jeddnota, misie , rozdělení-církve , ekumenismus , společenství-křesťanská
1477 - Maria-Matka církve, všichni svatí , milost-Kristova , odpustky