Číslo paragrafu: 148

Část: Vyznání víry
Oddíl: „Věřím” - „Věříme”
Kapitola: Člověk odpovídá Bohu
Článek:Věřím
Odstavec:Poslušnost víry
Podnadpis (římská čísla):Maria - „blahoslavená, která uvěřila”
Panna Maria naplňuje poslušnost víry mnohem dokonaleji. Maria s vírou přijala zvěstování a příslib, který jí oznámil anděl Gabriel, když věřila, že „u Boha není nic nemožného“ (Lk 1,37), a tím, že dala svůj souhlas: „Jsem služebnice Páně, ať se mi stane podle tvého slova“ (Lk 1,38). Alžběta ji pozdravila takto: „Blahoslavená, která jsi uvěřila, že se splní to, co ti bylo řečeno od Pána“ (Lk 1,45). Pro tuto víru ji budou oslavovat všechna pokolení.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

494 -  Maria-nová Eva, Boží-Syn, hříchy, spása, poslušnost víry 2617 -  čas, letnice, Maria, Maria-Matka církve, Maria-zvěstování 506 -  Maria, Maria-panenství, pochybnosti, znamení víry, odevzdanost

Vybrané dle klíčových slov:

487 - Maria, Ježíš Kristus , katolická víra   
492 - Maria, Maria-neposkvrněné početí , svatost , Neposkvrněné početí , dědičný hřích
506 - Maria, Maria-panenství , pochybnosti , znamení víry , odevzdanost
508 - Maria, Maria-Matka Boží , milostiplná , hříchy , Neposkvrněné početí
509 - Maria, Maria-Matka Boží , Bohorodička , Boží-Syn  
510 - Maria, Maria-panenství , vždy Panna   
511 - Maria, víra-Mariina , spása , Panna Maria-nová Eva  
975 - Maria, Maria-Matka církve , údy-Kristova těla , Maria-nová Eva  
2622 - Maria, modlitba , modlitba-Mariina , Magnificat , Panna Maria
2673 - Maria, modlitba , modlitba-Mariina , Magnificat , Panna Maria
2679 - Maria, modlitba , modlitba-tradice , modlitba-Mariina , prozřetelnost
2682 - Maria, Maria-působení Ducha svatého , modlitba , modlitba-Mariina , modlitby-církve
144 - poslušnost víry, Abrahám , Maria , pravda , Písmo svaté
147 - dokonalost, Ježíš Kristus , víra předků , poslušnost víry , Starý zákon
370 - dokonalost, duch , člověk , pohlavnost , sexualita
1305 - dokonalost, "charakter" svátosti , kněžství , znamení  
1641 - dokonalost, láska , láska-manželská , svátost manželství , svátosti
1770 - dokonalost, mravnost , smysly , srdce , vášně
1965 - dokonalost, horské kázání , Izrael , mravní-zákon , Nová smlouva
1966 - dokonalost, horské kázání , mravní-zákon , Nový zákon , svátosti