Číslo paragrafu: 146

Část: Vyznání víry
Oddíl: „Věřím” - „Věříme”
Kapitola: Člověk odpovídá Bohu
Článek:Věřím
Odstavec:Poslušnost víry
Podnadpis (římská čísla):Abrahám - „otec všech věřících”
Abrahám tak uskutečňuje definici víry, jak ji podává list Židům: „Víra je podstata toho, v co doufáme, je přesvědčením o věcech, které nevidíme“ (Žid 11,1). „Abrahám Bohu uvěřil, a bylo mu to uznáno za spravedlnost“ (Řím 4,3). Díky této silné víře se Abrahám stal „otcem“ všech, kdo věří (Řím 4,11.18).

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

1819 -  Abrahám, Abram, Boží-přísliby, ctnosti, ctnosti-božské

Vybrané dle klíčových slov:

59 - Abrahám, Abram , požehnání , národy , Otec
706 - Abrahám, Boží-přísliby , Duch svatý , přísaha , zaslíbení
1716 - Abrahám, Abram , blahoslavenství , Boží-přísliby , přilnutí
1819 - Abrahám, Abram , Boží-přísliby , ctnosti , ctnosti-božské
2569 - Abrahám, Abram , modlitba , náboženství , Starý zákon
2570 - Abrahám, Abram , Boží-přísliby , Boží-věrnost , mlčení
2571 - Abrahám, Abram , Boží-plán (spásy) , Boží-přísliby , úradek
2635 - Abrahám, Abram , církev , modlitba , modlitby-církve
2676 - Abrahám, Abram , andělé , archa , bytosti-duchové
2810 - Abrahám, Abram , Boží-jméno , Boží-přísliby , modlitba
145 - víra, Abraham , Boží výzva , Země zaslíbená , oběť syna
165 - víra, svědci , Maria , Abrahám , noc víry
26 - víra, Bůh-hledání , Bůh-zjevený , smysl života , odpověď
154 - víra, člověk , Duch svatý , svoboda , milost
155 - víra, rozum , vůle , milost , souhlas
157 - víra, lež , pochybnosti , rozum , zjevení
158 - víra, pochopení , zjevení , Duch svatý , rozum
159 - víra, rozum , PRAVDA , Boží-zjevení , věda
162 - víra, vytrvalost-ve víře , dar , svědomí , Boí slovo
163 - víra, patření na Boha , počátek-věčného života , blaženost , radost