Číslo paragrafu: 145

Část: Vyznání víry
Oddíl: „Věřím” - „Věříme”
Kapitola: Člověk odpovídá Bohu
Článek:Věřím
Odstavec:Poslušnost víry
Podnadpis (římská čísla):Abrahám - „otec všech věřících”
List Židům při oslavné chvále víry předků zvláště zdůrazňuje Abrahámovu víru: „Protože Abrahám věřil, uposlechl(Boží) výzvy, aby se vystěhoval do země, kterou měl dostat v dědičné držení; vystěhoval se, ačkoli nevěděl, kam jde“ (Žid 11,8). Věřil, a proto žil v zaslíbené zemi jako cizinec a poutník. Také Sára věřila, a proto mohla počít syna, který jí byl zaslíben. A konečně Abrahám šel obětovat svého jediného syna, protože věřil.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

59 -  Abrahám, Abram, požehnání, národy, Otec 2570 -  Abrahám, Abram, Boží-přísliby, Boží-věrnost, mlčení 489 -  ženy-svaté, Eva, Maria, spása, příslib-Boží

Vybrané dle klíčových slov:

165 - víra, svědci , Maria , Abrahám , noc víry
26 - víra, Bůh-hledání , Bůh-zjevený , smysl života , odpověď
154 - víra, člověk , Duch svatý , svoboda , milost
155 - víra, rozum , vůle , milost , souhlas
157 - víra, lež , pochybnosti , rozum , zjevení
158 - víra, pochopení , zjevení , Duch svatý , rozum
159 - víra, rozum , PRAVDA , Boží-zjevení , věda
162 - víra, vytrvalost-ve víře , dar , svědomí , Boí slovo
163 - víra, patření na Boha , počátek-věčného života , blaženost , radost
164 - víra, zlo , radostná zvěst , zkoušky , utrpení
166 - víra, věřící , společenství , víra-předávání , bližní
170 - víra, famulace vy , skutečnost , řeč-výry  
171 - víra, věnost , církev , Kristova slova , vyznání víry-apoštolské
178 - víra, Nejsvětější Trojice , Otec , Syn , Duch svatý
180 - víra, dobrovolnost , lidské úkony , důstojnost-lověka  
182 - víra, Boží slovo , zjevení   
183 - víra, spása , křest , nevíra , zavržení
184 - víra, poznání a víra , blaženost , život-budoucí  
222 - víra, láska-k Bohu , život , život-lidský , láska
848 - víra, církev , cesta ke spáse , cesty-Boží , evangelium-hlásání