Číslo paragrafu: 1449

Část: SLAVENÍ KŘESŤANSKÉHO TAJEMSTVÍ
Oddíl: SEDM SVÁTOSTÍ CÍRKVE
Kapitola: SVÁTOSTI UZDRAVOVÁNÍ
Článek:SVÁTOST POKÁNÍ A SMÍŘENÍ
Podnadpis (římská čísla):SVÁTOST POKÁNÍ A SMÍŘENÍ
2. podnadpis:SVÁTOST ODPUŠTĚNÍ
Slova rozhřešení užívaná v latinské církvi vyjadřují podstatné prvky této svátosti: Otec milosrdenství je pramenem každého odpuštění. On uskutečňuje smíření hříšníků skrze velikonoční oběť svého Syna a dar Ducha svatého, prostřednictvím modlitby a služby církve: „Bůh, Otec veškerého milosrdenství, smrtí a vzkříšením svého Syna smířil se sebou celý svět a na odpuštění hříchů dal svého svatého Ducha; ať ti skrze tuto službu církve odpustí hříchy a naplní tě pokojem. Udělují ti rozhřešení ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.“

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

1481 -  liturgie, liturgie-byzantská, rozhřešení-formule, svátost pokání a smíření  234 -  Nejsvětější Trojice-tajemství, křesťané, hierarchie pravd, dějiny-spásy, víra-tajemství

Vybrané dle klíčových slov:

1422 - svátost pokání a smíření, odpuštění-hříchů , smíření s církví , hříchy , obrácení
1425 - svátost pokání a smíření, svátosti do křesťanského života , hříchy , život-křesťanský , život-nový
1440 - svátost pokání a smíření, hříchy-urážka Boha , vztah s Bohem-přerušení , obrácení  
1448 - svátost pokání a smíření, lítost , vyznání hříchů , zadostiučinění , odpuštění-zásah církve
1450 - svátost pokání a smíření, pokání , zkroušenost , zadostiučinění , pokora
1480 - svátost pokání a smíření, liturgie-smíření , Boží slovo , kněží , zpověď
1484 - svátost pokání a smíření, zpověď-řádná , zpověď-induviduální , odpuštění-hříchů , smíření-s Bohem a církví
1491 - svátost pokání a smíření, úkony kajícníka , lítost , vyznání hříchů , předsevzetí
1492 - svátost pokání a smíření, lítost-dokonalá , láska-k Bohu , lítost-nedokonalá  
1494 - svátost pokání a smíření, zadostiučinění , pokání , škoda-učiněná hříchem  
1496 - svátost pokání a smíření, smíření s Bohem , smíření s církví , prominutí věčného trestu , pokoj a duchovní útěcha
1497 - svátost pokání a smíření, zpověď individuální , smíření s Bohem-řádné   
1493 - smíření-s Bohem, svátost pokání a smíření , vyznání hříchů , těžké hříchy , svědomí-zpytování
1469 - smíření-s Bohem, smíření-s církví , svátost pokání a smíření , hříchy , svátosti-uzdravování
986 - odpuštění-hříchů, svátost pokání a smíření , kněží , hříchy  
987 - odpuštění-hříchů, svátost pokání a smíření , spása-dárce , duchovenstvo , ospravedlnění
1451 - lítost, svátost pokání a smíření , bolest ducha , předsevzetí , kajícník
1452 - lítost-dokonalá, svátost pokání a smíření , láska k Bohu , odpuštění-hříchů , contritio
1453 - lítost-nedokonalá, svátost pokání a smíření , hřích-ošklivost , strach-ze zavržení , attritio
1458 - pokání, svátost pokání a smíření , všední hříchy , hříchy-lehké , vyznání hříchů