Číslo paragrafu: 1441

Část: SLAVENÍ KŘESŤANSKÉHO TAJEMSTVÍ
Oddíl: SEDM SVÁTOSTÍ CÍRKVE
Kapitola: SVÁTOSTI UZDRAVOVÁNÍ
Článek:SVÁTOST POKÁNÍ A SMÍŘENÍ
Podnadpis (římská čísla):SVÁTOST POKÁNÍ A SMÍŘENÍ
2. podnadpis:POUZE BŮH ODPOUŠTÍ HŘÍCHY
Pouze Bůh odpouští hříchy. Protože Ježíš je Boží Syn, říká o sobě: „Syn člověka má moc odpouštět na zemi hříchy“ (Mk 2,10) a vykonává tuto božskou moc: „Odpouštějí se ti hříchy!“ (Mk 2,5). Ba víc: z moci své božské autority dává tuto moc lidem, aby ji vykonávali jeho jménem.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

270 -  Boží-všemohoucnost, Bůh-Otec, odpuštění-hříchů, otcovství, přijetí za Boží děti 431 -  dějiny-spásy, hříchy, Ježíš Kristus-Vykupitel, otroctví, spása 589 -  odpuštění-hříchů, hříšníci, Ježíš Kristus-Boží Syn, hříchy, milosrdenství

Vybrané dle klíčových slov:

589 - odpuštění-hříchů, hříšníci , Ježíš Kristus-Boží Syn , hříchy , milosrdenství
976 - odpuštění-hříchů, hříchy , odpuštění-apoštolové , Duch svatý  
977 - odpuštění-hříchů, křest , evangelium-hlásání , ospravedlnění , spása
979 - odpuštění-hříchů, klíče království , křest , možnost odpuštění , zlo
980 - odpuštění-hříchů, křest , smíření-s Bohem , svátost pokání a smíření , nutnost-svátosti pokání
981 - odpuštění-hříchů, moc klíčů , krev Kristova , lítost , obrácení
982 - odpuštění-hříchů, lítost , hříchy , zvrácenost , rozhřešení
984 - odpuštění-hříchů, hříchy , Duch svatý , moc-odpouštět hříchy  
985 - odpuštění-hříchů, křest , ekonomie spásy (božská)-křest , hříchy , křest-spojení s Kristem
986 - odpuštění-hříchů, svátost pokání a smíření , kněží , hříchy  
987 - odpuštění-hříchů, svátost pokání a smíření , spása-dárce , duchovenstvo , ospravedlnění
1263 - odpuštění-hříchů, odputění-trestů za hříchy    
1279 - odpuštění-hříchů, život-nový , kněžství-všeobecné , církev-členství , hříchy
1442 - odpuštění-hříchů, modlitby-církve , služba-církve , smíření , rozhřešení-hříchů
1443 - odpuštění-hříchů, smíření-učinek , hříšníci-přijetí Ježíšem , odpuštění Boží , svátosti-uzdravování
1462 - odpuštění-hříchů, kněží , hříchy , pokání , svátost pokání a smíření
1485 - odpuštění-hříchů, svátost pokání a smíření , velikonoce   
1486 - odpuštění-hříchů, svátost pokání a smíření , svátost obrácení , svátost zpovědi , hříchy-po křtu
449 - Boží-moc, Bůh-Pán , Ježíš Kristus , zmrtvýchvstání , Božská-přirozenost
668 - Boží-moc, nanebevstoupení , Ježíš Kristus-Pán vesmíru i dějin