Číslo paragrafu: 142

Část: Vyznání víry
Oddíl: „Věřím” - „Věříme”
Kapitola: Člověk odpovídá Bohu
Svým zjevením „oslovuje neviditelný Bůh ze své veliké lásky lidi jako přátelé a stýká se s nimi, aby je pozval a přijal do svého společenství“. Přiměřenou odpovědí na toto pozvání je víra.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

1102 -  Duch svatý-Duch svatý a liturgie, Boží slovo, liturgie, víra-odpověď člověka, společenství víry

Vybrané dle klíčových slov:

143 - Boží-zjevení, víra , souhlas , poslušnost víry , rozum
1972 - láska, mravní-zákon , Nový zákon , přátelství , přítel
459 - láska, Ježíš Kristus , svatost , láska-k bližnímu , následování Krista
1637 - láska, láska-manželská , manželství smíšená , modlitba , obrácení
1660 - láska, láska-manželská , liturgické slavnosti , liturgie , manželská smlouva
1661 - láska, láska-manželská , liturgické slavnosti , liturgie , svátost manželství
1662 - láska, láska-manželská , liturgické slavnosti , liturgie , manželský souhlas
2085 - láska, láska-k Bohu , stvoření (proces) , Boží-láska , počátek-světa
2087 - láska, láska-k Bohu , poslušnost víry , pramen-víry , svědectví-o Bohu
2090 - láska, láska-k Bohu , naděje , patření na Boha , požehnání
2092 - láska, láska-k Bohu , naděje , obrácení , opovážlivost
2093 - láska, láska-k Bohu , Boží-láska   
2099 - láska, láska-k Bohu , oběti , přímluvy , znamení víry
2102 - láska, láska-k Bohu , sliby , zasvěcení , Boží-láska
2104 - láska, láska-k Bohu , náboženství , pravda , přirozenost-lidská
2107 - láska, láska-k Bohu , náboženství , společnost občanská , svoboda
2108 - láska, láska-k Bohu , politika , společnost občanská , svoboda
2109 - láska, láska-k Bohu , obecné blaho , rozvážnost , společnost občanská
2110 - láska, láska-k Bohu , neřesti , pověra , Boží-láska
2114 - láska, láska-k Bohu , modloslužba , zbožštění , život-lidský