Číslo paragrafu: 141

Část: Vyznání víry
Oddíl: „Věřím” - „Věříme”
Kapitola: Bůh přichází vstříc člověku
Článek:Písmo svaté
Odstavec:Souhrn
„Církev měla vždy v úctě Boží Písmo jako samo tělo Páně“; v obou nachází celý křesťanský život svou potravu a svou vlastní normu. „Světlem mým nohám je tvé slovo a světlem mé stezce“ (Ž 119,105).

Spřízněné paragrafy

Vybrané dle klíčových slov:

97 - Písmo svaté, tradice-posvátné , Boží-slovo , církev  
115 - Písmo svaté, smysl , čtení Písma , církev , tradice
19 - Písmo svaté, citace , poznámky , porozumění  
109 - Písmo svaté, svatopisci , vykladač(exegeta) , zjevení , úmysl
134 - Písmo svaté, Ježíš Kristus , kniha , naplnění  
137 - Písmo svaté, výklad , Duch svatý , svatopisci , spása
82 - církev, Písmo svaté , tradice-posvátné   
138 - církev, Nový zákon-knihy , Starý zákon-starozákonní knihy , Písmo svaté , inspirace
186 - církev, víra , vyznání víry , Písmo svaté , Nový zákon
98 - církev, bohoslužba , život-církve , církevní nauka , učení křesťanské
167 - církev, víra , vyznání víry-apoštolské , koncily , společenství-věřících
168 - církev, víra , katechumeni , křest , život-věčný
169 - církev, církev-matka , spása , víra , znovuzrození
172 - církev, církev-církev a víra , křest , kultura , národy
174 - církev, víra-jedna , spása , věrohodnost , spolehlivost
175 - církev, víra , poklad víry , Boží Duch  
181 - církev, víra , věřící , církev-matka , Otec
247 - církev, církev-římská , církve-pravoslavné , Filioque , koncily
748 - církev, Ježíš Kristus-světlo národů , církev-katolická , radostná zvěst-hlásání , 2. Vatikánský koncil
749 - církev, církev-katolická , církev-svatá , pramen-svatosti , Duch svatý-pramen svatosti